“A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Projekt során kidolgozott módszertani kiadványok

Kedves Olvasó, az alább olvasható módszertani kiadványok a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak szellemi alkotásai, így a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak. A kiadványok kizárólag pedagógiai szakszolgálati céllal használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. Kérjük, hogy a kiadvány tartalmára történő hivatkozás a megfelelő forrásmegjelöléssel történjen.

Ágazatközi együttműködés megvalósítható és hatékony folyamatának kidolgozása, kipróbálása a korai intervenció területén a köznevelés, az egészségügy és a szociális szféra szakembereinek közreműködésével

A tanulmánykötet a kora gyermekkori intervencióban dolgozó, ágazatok közötti együttműködés hatékony lehetőségeit és a folyamatok Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeiben történő kipróbálását mutatja be. A kora gyermekkori intervenció az élet érzékeny, kezdeti időszakát használja ki, hogy megfelelő eljárásokkal, pedagógiai-terápiás módszerekkel segítse a kisgyermekek fejlődési lehetőségeinek kibontakozását. Ebben a kötetben a hatékony együttműködések jó példái olvashatók, valamint többet tudhatunk meg a kooperáció hatékonyságát segítő elméleti háttérről.

Az első osztályosok részére olvasás tanulás támogatása nyelvi alapú megközelítéssel program

Az óvodás korúak olvasás- és íráskészültség fejlesztésének terápiája óvodás korban biztosítja a lehetőséget a prevencióra a nyelvi- és részképességfejlesztés területén. Ezzel egyidejűleg szükséges – részben nyomon követés céljából –, hogy akár e terápia folyatásaként további fejlesztésben részesülhessenek a gyermekek az általános iskola első két osztályában. A program az első osztály második félévében 15 alkalommal nyújt segítséget az olvasás tanulás támogatásában, annak nyelvi alapú megközelítésével. Célunk, hogy kialakítsuk és fejlesszük azokat a készségeket, amelyek nyelvi alapú megközelítéssel az olvasás sikeres elsajátításához vezetnek.

BESZÉDINDÍTÁS BESZÉDFEJLŐDÉSI KÉSÉSSEL JÁRÓ AUTIZMUS ESETÉN

Kedves Kolléga, ezt a feladatgyűjteményt, játékgyűjteményt két autizmussal élő, nem beszélő gyermeknél alkalmaztam a beszédindításhoz, sikerrel. Ez a program nem garantálja minden autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek beszédének megindulását, hiszen minden gyermek más. A gyakorlatok segítségével az énekre, zenére, mozgásra, ritmusra építve lehetőségünk nyílik felkelteni a gyermek érdeklődését, utánzási vágyát, amiből megszülethetnek az első hangok, hangkapcsolatok, szavak, mondatok. Az autizmussal élő két-három éves gyermekeknél ez különösen nehéz feladat, hiszen ahogy tapasztaltuk, „be vannak zárkózva saját világukba”, innen kell figyelmüket a külvilág történéseire irányítani.

Tanmenet diszkalkulia-jellegű/ számolási nehézségekkel küzdő tanulóknak

Kiadványunk a matematikai tanulási nehézségekkel küzdő tanulók képességeinek fejlesztéséhez, a teljesítménybeli elmaradás csökkentéséhez kíván segítséget nyújtani. Segédanyagunk első részében rövid elméleti áttekintést adunk a numerikus képességekről, a számfeldolgozásról, a számolási folyamatok működéséről, a tanulók matematikai problémáinak csoportosításáról. Bemutatjuk a terápiás munka alapelveit, fontosabb feladatait, mintát adunk a fejlesztő foglalkozások felépítéséhez. A második részben számkörök szerinti bontásban a fejlesztés menetét ismertetjük.

Helyi problémákra és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag kidolgozása 10 specifikus területre – sérülésspecifikus egyéni fejlesztési tervek

Segédanyagunk a korai fejlesztés területén a sérülésspecifikus egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához nyújt segítséget. A dokumentum olyan gyűjtemény, amely tudatos együttműködésre, gondolkodásra törekvést alakít ki minden szereplőben, használatával teljes képet kapunk a tanuló erősségeiről, hiányosságairól. Általa a szakember munkája tervezhetővé, tudatossá, mérhetővé válik. A gyűjtemény anyaga gazdagítja a szakszolgálatban folyó korai fejlesztő munkát, hasznos forrásul szolgálhat a pályakezdő, valamint a gyakorló szakembereknek.