„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi és Móri Tagintézménye 2017-ben pályázott az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre és a köznevelési elnökhelyettes érdemesnek ítélte a tagintézményeket a cím elnyerésére.

A pedagógiai szakszolgálat intézménye jelenlegi szervezeti formájában 2013 óta működik, mindkét tagintézmény vármegyei és országos szinten elismert tevékenységet végez. Jogelődként nevelési tanácsadóként, egységes pedagógiai szakszolgálatként, a Gárdonyi Tagintézmény pedig később egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként is működött.

Az intézmények az infrastruktúra teljes egészét és hagyományaik nagy részét megőrizték a szerkezeti átalakulást követően is. Külső szakmai és ágazatközi kapcsolatrendszerük aktív, jól működő. A tagintézmények szívesen osztják meg tapasztalataikat, fogadnak pedagógiai, módszertani gyakorlat, szervezési és adminisztrációs tevékenység iránt érdeklődőket. A munkatársak mindkét tagintézményben kiváló munkahelyi légkört és a tudományos eredmények iránt érzékeny, példamutató közösséget teremtettek. A sokoldalúságot jól példázza, hogy nem ritka a több felsőfokú végzettség, köztük olyan speciális szaktudás, mint a szenzomotoros-integrációs terapeuta, alapozó terapeuta, Sindelar-terapeuta, TSMT-terapeuta, etetés-terapeuta, SEED diagnoszta, pszichoterapeuta, családterapeuta, konduktor. Szakvizsgázott pedagógusok, mesterpedagógus szakértők irányításával történik a jó gyakorlatok átadása. A kollégák gyakorlott előadók, különböző országos konferenciák rendszeresen meghívott szereplői, alkalmasak a magas színvonalú tudásmegosztásra.

A bázisintézmény jó gyakorlatai

  • Óvodás korú gyermekek olvasás-és íráskészültségének fejlesztése (Gárdony)
  • Szakszolgálati tábor (intenzív terápiás témahét) (Gárdony)
  • Rendszeres gyógyúszás megvalósítása a gyógytestnevelési ellátás részeként (Mór)
  • Vármegyei gyógyúszó verseny szervezése, lebonyolítása (Mór)

Kapcsolattartó:

Ulicza Henriette
főigazgató-helyettes
tel: +36-22-315-832
E-mail: uliczahenriette@fejermepsz.hu