„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Történet

Fejér megyében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában 2013. szeptember 1. előtt 9 intézmény vett részt a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásában. Az intézmények a megyeközpontban, járásközpontokban helyezkedtek el, egy intézmény járásközpont melletti településen működött (Velence). A székhelyintézmények és a tagintézmények feladatellátási helyeit vizsgálva elmondható, hogy Fejér megye hét tankerülete rendelkezett pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézménnyel, vagy tagintézménnyel/intézményegységgel. Két tankerületben nem volt szakszolgálati feladatot ellátó intézmény. 

A Martonvásári és a Polgárdi Tankerületben nem működött szakszolgálati feladatot ellátó intézmény, vagy intézményegység. Az érintett nevelési-oktatási intézmények egyrészt szakszolgálati feladatot (is) ellátó pedagógus alkalmazásával, másrészt tankerületen kívüli szakszolgálatok igénybevételével oldották meg a helyzetet. A Martonvásári Tankerületben székesfehérvári és gárdonyi intézmények, a Polgárdi Tankerületben a székesfehérvári intézmények mellett az enyingi tagintézmény is részt vett a pedagógiai szakszolgálati tevékenységben.

Valamennyi tankerületre jellemző volt, hogy egyes településein más tankerület is végez szakszolgálati feladatokat. A Bicskei, Enyingi, Gárdonyi, Móri és Székesfehérvári Tankerület szakszolgálati intézményei pedig „tankerületen átnyúló” feladatellátásban vettek részt.

A feladatellátásban részt vevő megyei intézményekben a szakszolgálati intézményi szerveződés változatos formái voltak megfigyelhetők. Önálló intézményként működött két, – régebbi terminológia szerint – egységes pedagógiai szakszolgálat, egy nevelési tanácsadó és egy logopédiai intézet, valamint egy többcélú intézmény, mely a megyei illetékességű szakértői bizottsági tevékenységen és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadón kívül egységes pedagógiai szakszolgálati intézményegységgel és öt tagintézménnyel is rendelkezett. Többcélú intézmény intézményegységeként működött a pedagógiai szakszolgálat négy intézményben, melyből kettő EGYMI, két intézményben pedig általános iskola, és/vagy egyéb iskola mellett szerveződött a szakszolgálati feladatellátás.

A szakszolgálati intézmények többségében az ellátás ambuláns módon, és terepen, a nevelési-oktatási intézmények feladatellátási helyein utazó szolgáltatásként egyaránt zajlott. Két intézmény kizárólag utazó szolgáltatásként végzett szakszolgálati tevékenységet.

Az ellátott/ellátható pedagógiai szakszolgálati feladatok száma szerint az egyes tankerületek között markáns különbségek mutatkoztak. Legjobb helyzetben az elérhető szolgáltatások száma alapján a Székesfehérvári Tankerület állt.

Az átszervezés célja egy átlátható, egységes, tiszta profilú szakszolgálati intézmény létrehozása volt, amely tankerületi tagintézményeivel teljes területi lefedettséget tud biztosítani valamennyi szakszolgálati feladat vonatkozásában.

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben előírtaknak megfelelően a pedagógiai szakszolgálati ellátórendszer Fejér megyében a következőképpen alakult át: egy pedagógiai szakszolgálati intézmény jött létre, melynek szakmai alapdokumentuma szerint jelenleg egy székhelyintézménye és nyolc járási tagintézménye van.