„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

A projekt bemutatása

Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért

A Székesfehérvári Tankerületi Központ sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-3.1.6-16 kódszámú, A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése című felhívásra.

A Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért projekt a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett intézményekben valósul meg. Az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény két feladatellátási hellyel, a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézményegységével, valamint az utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető szervezeti egységével kapcsolódik a projekthez. E két típusú feladatellátási hellyel csatlakozik be a Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény is. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai szakszolgálati intézményként 13 feladatellátási hellyel vesz részt a pályázatban. A Székesfehérvári Tankerületi Központ pályázata a felhívás mindhárom részcéljára kiterjed mindösszesen 17 feladatellátási hely bevonásával.

A Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódú gyermekekért megnevezésű projektünk átfogó célja, hogy széleskörű együttműködéseken alapuló szakmai fejlesztéseivel járuljon hozzá a befogadó nevelés-oktatás megvalósításához, a pedagógiai/gyógypedagógiai többletszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréshez, a méltányos pedagógia kialakításához. Projektünk átfogó célját három, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók ellátásában érintett intézménytípus szakmai fejlesztésével valósítja meg. A súlyosan, halmozottan sérült gyermekeket ellátó intézmények, a pedagógiai szakszolgálat, valamint az utazó gyógypedagógusi hálózatok ezen átfogó célt más-más részcélok mentén valósítják meg, szervezetük, szakmai specifikumuknak megfelelően.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt 2018. május 1 – 2021. április 30. időszakban valósul meg, a támogatás összege 397.995.453 Ft.