„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Gyakran ismételt kérdések

Miért kellett jönnünk vizsgálatra? (első vizsgálat esetén)

A pedagógiai szakszolgálathoz vizsgálati kérőlap érkezett a gyermek/tanuló intézményétől, melyben felmerült a BTMN vagy SNI gyanú.

Mit hozzak magammal a vizsgálatra?

Az Értesítés vizsgálati időpontról dokumentum ezt tartalmazza – ezek a vizsgálat szempontjából lényegesnek tartott dokumentumok; a gyermek oktatási azonosító száma (amennyiben rendelkezik ezzel), TAJ szám, korábbi vizsgálati vélemény, előző évi bizonyítvány fénymásolata, a szakemberek írásos véleménye (amennyiben fejlesztésben részesül).

Hová kell menni vizsgálatra?

A vizsgálati behívóban megjelölt címre kell menni.

Mi történik akkor, ha nem jelenik meg gyermekem a vizsgálaton? Kapunk új időpontot?

Fontos, hogy telefonon, vagy e-mailben jelezzék a távolmaradás okát. Ha ez nem történik meg, akkor ez nem megjelenésnek minősül. Két meg nem jelenés után értesítjük az illetékes tankerületi központot, és közigazgatási hatásági eljárás veszi kezdetét, melyben a tankerületi központ kötelezi a szülőt a vizsgálaton történő megjelenésre.

Kérheti-e a gyermekem vizsgálatát az óvoda/iskola a beleegyezésem nélkül?

A szakértői vizsgálat az intézmény kezdeményezésére is történhet, de a szülő egyetértése szükséges hozzá. Amennyiben a szülő a vizsgálat kezdeményezésével nem ért egyet, az intézmény hatósági eljárást kell kezdeményezzen a vizsgálat megindítása érdekében. 

Kérhetek-e vizsgálatot szülőként, az óvoda/iskola beleegyezése nélkül?

Igen, viszont a vizsgálat szempontjából sokkal előnyösebb, ha a vizsgáló szakemberek megismerhetik a gyermek pedagógusainak véleményét is.

Milyen esetekben érdemes szakértői vizsgálatot kezdeményezni?

Abban az esetben, ha a gyermek, tanuló viselkedésében, kommunikációjában, tanulási képességeiben a kortársakhoz képest jelentős eltérés tapasztalható.

Ki kéri meg a felülvizsgálatot?

Minden esetben a nevelési-oktatási intézmény kéri a honlapunkról letölthető szakértői vélemény iránti kérelem kitöltésével, melynek tartalmával a szülő megismerkedik. 

Mit jelent az, hogy gyermekemet a székhelyintézményben, vagy a tagintézményben vizsgálják?

A székhelyintézményben a sajátos nevelési igény gyanújával érkező gyermekek vizsgálata, a sajátos nevelési igényű gyermekek felülvizsgálata, illetve a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó tevékenység zajlik. A járási tagintézményekben indulnak 3 éves kor felett a szakértői vizsgálatok, itt megerősíthetik a BTMN-t, illetve felmerülhet a sajátos nevelési igény gyanúja. Utóbbi esetben a gyermek teljes vizsgálati dokumentációját továbbítják a megyei szakértői bizottság felé. 

Gyermekem vizsgálaton vett részt a járási szakértői bizottságnál. Az ottani szakemberek a megyei szakértői bizottság vizsgálatát javasolták. Hol található a bizottság? Elérhetősége?

A megyei szakértői bizottság elérhetősége megtalálható a honlapon a Székhelyintézmény fül alatt, a pontos cím a vizsgálati behívóban is szerepel majd.

Mikor jogosult a gyermek utazási utalványra? Mikor jogosult utazási költségtérítésre?

Sajátos nevelési igényű, vagy korai fejlesztésben részesülő gyermek esetén, amennyiben a kijelölt intézmény nem a lakóhelyen található, az utazás költségét a társadalombiztosítás megtéríti. Az ehhez szükséges nyomtatványt a szakértői bizottság állítja ki, az iskola/óvoda pedig továbbítja a szülő felé. Az utazást az ellátást biztosító intézmény igazolja le egy erre a célra szolgáló nyomtatványon, melyet a szülőnek a TB-hez kell eljuttatni, az elszámolás ott történik.

Ha a gyermek szakértői bizottsági vizsgálatra érkezik egy másik településről, a szülő a háziorvostól igényelhet utazási költségtérítéshez szükséges nyomtatványt, melyet a szakértői bizottság vezetője leigazol.

A vizsgálati kérelem megírásában kérhetem-e az óvoda/iskola segítségét?

Igen, ez ajánlott is.

A szakértői vizsgálat elvégzéséhez szükséges-e a törvényes képviselő/k jelenléte?

Szükséges, de ha csak egyikük tud megjelenni, akkor ő nyilatkozik arról, hogy a nem jelenlévő fél törvényes képviseletére jogosult.

Hozhatja-e a gyermeket vizsgálatra rokon (nagyszülő, keresztszülő, nagybácsi, stb.), vagy barát, élettárs, mert pl.: a szülők dolgoznak.

Nem.

Bent lehet a vizsgálaton a szülő?

Igen, jogosult erre.

Az elvégzett vizsgálatokról mikor kapok részletes tájékoztatást?

Közvetlenül az elvégzett vizsgálatokat követően, a vizsgáló szakemberek szóbeli tájékoztatást adnak az elvégzett vizsgálatokról, illetve ekkor történik meg az előzetes vizsgálati vélemény ismertetése és átadása is, amely tömör összegzése a vizsgálat megállapításainak. A részletes szakértői vélemény egy későbbi időpontban kerül kiküldésre.

A vizsgáló lapokat megtekinthetem?

Igen.

A gyermekem iskolás. Mi a különbség a készségfejlesztés és tantárgyi felzárkóztatás között?

A tantárgyi felzárkóztatást tanítók vagy szaktanárok végzik az intézmény által erre kijelölt időkeretben. A készségfejlesztés minden foglalkozásba, tanórába beépítve megtörténik, illetve a fejlesztő és/vagy habilitációs foglalkozások szerves részét is képezi.

BTMN-es a gyermekem, lemondhatok-e az előírt fejlesztésekről? Logopédia, fejlesztőpedagógia? Ha igen, ilyen esetben? Biztosítanom kell a magánúton történő ellátását?

Nem mondhat le, ez a gyermek számára alanyi jogon járó, a szakember által előírt fejlesztés. Ha a szakember szerint a gyermeknek nincs tovább szüksége az ellátásra, akkor ez a BTMN vagy SNI státusz megszüntetésével elhagyható. A szakértői bizottság javaslatától függetlenül a szülő hordhatja magánúton fejlesztésre a gyermeket, azonban ez nem válthatja ki a szakértői véleményben meghatározott fejlesztést, habilitációs ellátást.

Mi az az anamnézis? Milyen típusú kérdések vannak benne?

Az anamnézis a gyermek korai fejlődésének, a jelenlegi állapot előzményeinek feltérképezésére irányul. Így rákérdezünk például a születés körülményeire, a családban előforduló betegségekre, a beszéd-, mozgásfejlődés részleteire.

Meddig kaphat tantárgyi mentesítést egy tanuló?

A szakértői vélemény érvényesége idejéig, illetve az utolsó kontrollvizsgálat után kapott szakértői vélemény esetében addig, amíg tanulmányokat folytat.

A kijelölt felülvizsgálati időszak előtt kérhetem-e, ill. kérheti-e az intézmény a gyermekem felülvizsgálatát?

Soron kívüli felülvizsgálatot kérhet a törvényes képviselő, illetve az intézmény abban az esetben, ha az utolsó vizsgálat időpontja után minimum fél év eltelt.

Hány évente van a felülvizsgálat?

BTMN esetén az első vizsgálatot követően egy évvel, majd 3 évenként.

SNI esetében a diagnosztikai vizsgálatot, vagy diagnózisváltást követően egy évvel, majd a diagnózistól és életkortól függően 2-3 évente.

Kaphatok-e időpontot, ha betelefonálok?

Telefonon nem adunk vizsgálati időpontot. Amennyiben kérés, kérdés merül fel, e-mailben írjanak nekünk a megyeiszakertoi@fejermepsz.hu e-mail címre.

Elveszítettem a szakértői véleményt, kérhetek-e másolatot?

Igen, kaphat hitelesített másolatot a szakértői véleményről.

Milyen hosszú egy vizsgálat?

A szakértői vizsgálat a vizsgált probléma természetétől függően 2-3 órán keresztül mindenképpen tart.

Mikor szükséges kiegészítő vizsgálat?

Ha a vizsgálat során felmerült, hogy további vizsgálatokra van szükség a vizsgálati eredmények pontosítása, megerősítése érdekében. Kiegészítő vizsgálat lehet például a logopédiai, gyermekszakorvosi, mozgásvizsgálat.

Mi történik a vizsgálaton/vizsgálatokon?

A vizsgáló szakemberek  konzultálnak a gyermeket kísérő szülővel/törvényes képviselővel, illetve megtörténik a gyermek vizsgálata különböző területeken (pedagógiai, pszichológiai, logopédiai) kompetens szakemberek által. 

Mi a BTMN?

Betűszó, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség rövidítése.

Mi az SNI?

Betűszó, a sajátos nevelési igény rövidítése.

Ha a vizsgálaton fejlesztést javasolnak a gyermekem számára, azt hogyan és hol fogja megkapni?

Vagy a gyermek nevelési-oktatási intézményében, vagy a pedagógiai szakszolgálat intézményében kapja meg az ellátást, a szakértői véleményben meghatározottak alapján.

A fejlesztésen a pedagógus már nem lát problémát a gyermekemnél, meg lehet-e szüntetni a BTMN vagy SNI státuszt?

Igen, ez felülvizsgálati kérelem elkészítésével és beküldésével kezdeményezhető.

A javasolt könnyítéseket (pl. hosszabb idő, eszközhasználat) az iskola a szakértői vizsgálat javaslatára automatikusan megadja?

Az érvényes szakértői vélemény megállapításai, javaslatai hatályosak és kötelező érvényűek. Az intézmény vezetője határozatba foglalhatja a szakértői vélemény által tartalmazott javaslatokat. 

Meddig érvényesek a szakértői véleményben leírtak, ha már a gyermekem nem tanköteles és felülvizsgálata már nem szükséges?

A legutolsó kontrollvizsgálat után készült szakértői vélemény megállapításai mindaddig érvényesek, amíg a tanuló tanulmányokat folytat.

Hogyan kell kérni felülvizsgálatot?

Az intézményünk honlapjáról letölthető szakértői vélemény iránti kérelem kitöltésével.

Ha a gyermekem elmúlt 18 éves, akkor is szükséges a szülői kíséret?

Nem.

Ha a gyermekem elmúlt 18 éves, de még középiskolai tanulmányait folytatja, és felmerül a BTMN gyanúja, indítható vizsgálat?

Természetesen indítható, ezt a nagykorú tanuló elindíthatja. 

Ha az iskola nem tudja biztosítani az előírt fejlesztést, hol lehet ehhez máshol ingyenesen hozzáférni?

A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének meg kell szerveznie ezt az ellátást. 

Mit lehet tenni, ha az iskola nem veszi figyelembe az előírt javaslatokat? (eszközhasználat, több idő, stb.)

Mivel a szakértői véleményben foglaltak kötelező érvényűek, a törvényes képviselő jogorvoslatért fordulhat.

Ha nem értek egyet a vizsgálat eredményével, hogyan/hol tudok fellebbezni?

A vizsgálat napján is van lehetőség arra, hogy a törvényes képviselő ne fogadja el a vizsgálat eredményét. A szakértői vélemény kézhezvételét követő 15 napon belül is fellebbezhet az illetékes szakértői bizottság felé írásban, elektronikus vagy postai úton. 

A bölcsődei nevelő jelezte a gyermek nyelvi fejlődésének elmaradását. Mi ilyenkor a teendő? 

Elsőként javasoljuk, hogy a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatnál kezdeményezzenek korai nevelési tanácsadás ellátást. Amennyiben az állapotfelmérés és a megkezdett terápia eredményei indokolják, 3 éves kor alatt a megyei szakértői bizottságnál lehet kezdeményezni a szakértői vizsgálatot. 

A gyermekem 2 éves és nem beszél. Kihez fordulhatok?

A területi védőnőhöz, illetve a járási tagintézményhez, korai nevelési tanácsadás igénylése céljából.

A gyermekem korai fejlesztésben részesült magánúton. Azonban 3 éves lett és óvodába került. Mi a teendő akkor, ha szeretném a fejlesztését az oviban folytatni?

Ha az óvodás korú gyermek esetében is szükségesnek látják a további fejlesztést, a járási tagintézményünknél szakértői vizsgálat kezdeményezhető.

Kinek javasoljuk a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást?

Azon általános és középiskolai tanulóknak, akik bizonytalanok a továbbtanulásukat illetően, illetve akiknek nem teljesen világos az elérhető alapszakmák köre, illetve a középiskolák képzési kínálata. Azon középiskolások számára is javasolt ez a tanácsadási forma, akik fakultációválasztás előtt állnak, illetve akik felsőoktatásba szeretnének jelentkezni, de nem biztosak az irányultságukban.