„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Logopédiai ellátás

Pirosalma utcai telephely szolgáltatásai

A 15/2013-as 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szerint a logopédiai szakszolgálat feladatai a következők:

25. § (1)62Az Nkt. 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

(2) A logopédiai ellátás igénybevétele – a (3) bekezdésben foglalt vizsgálatokon és (4) bekezdésben foglalt ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik.

(3)63 A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

(4)64 A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.

(5) A logopédiai vizsgálati véleménynek tartalmaznia kell

 1. a) a gyermek, tanuló és a szülő nevét, a gyermek, tanuló születési helyét, idejét, lakóhelyét és tartózkodási helyét, a gyermek, tanuló nevelését, oktatását ellátó óvoda, iskola nevét, címét,
 2. b) a logopédiai vizsgálat rövid leírását:
 3. b) a) a vizsgálat kérésének indokolását,
 4. b) b) a vizsgálatban felhasznált vizsgálati eljárásokat, a konkrét vizsgálati értékeket és a logopédiai diagnózis meghatározását,
 5. b) c) terápiás javaslatot a logopédiai fejlesztésre,
 6. b) d) a vizsgálat eredményétől függően a gyermek, tanuló további – pedagógiai, pszichológiai, szakorvosi – vizsgálatának kezdeményezését,
 7. b) e) a szülő tájékoztatását a vizsgálat folyamatáról, eredményéről, a gyermek, tanuló logopédiai ellátásának megszervezéséről, valamint arról, hogy a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében a szülők, és a gyermekkel kommunikáló valamennyi felnőtt partneri együttműködése szükséges,
 8. b) f) a szülő tájékoztatását kötelezettségeiről és a vizsgálati véleménnyel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről.

(6) A logopédiai vizsgálati vélemény és a logopédiai ellátás tekintetében a 18. §, a 40. § (1)-(2) bekezdése, a 40. § (3) bekezdés a)b) és d) pontjai, a 40. § (4)-(6) bekezdése, valamint a 41. § értelemszerűen alkalmazandóak.

(7) A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg.

(8) A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát – mely legfeljebb negyvenöt perc lehet – a gyermek életkoráról és problémájától függően – a logopédus határozza meg.

(9) A logopédiai munka eredményét a fejlesztő tevékenység során hathónaponként, valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban szövegesen értékelni kell.

(10) A logopédiai ellátásban részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról munkanaplót kell vezetni.

(11) A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető.

Logopédiai ellátási területünk

A logopédiai foglalkozásokat a nevelési-oktatási intézményekben, a Pirosalma utcai telephelyen, továbbá Székesfehérváron decentrumokban végezzük.

A következő helyeken az intézmény saját gyógypedagógusai végzik a logopédiai ellátást:

 • Székesfehérvári Németh László Általános Iskola,
 • Székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola,
 • Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola,

Decentrumaink

1 sz. decentrum:
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola

2 sz. decentrum:
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ügyviteli Telephelye
(8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3.)
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Székesfehérvár-Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskola
Talentum Református Általános Iskola
Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola
Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola
Zentai Úti Általános Iskola Felsővárosi Általános Iskola Hétvezér Általános Iskola Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola

3 sz. decentrum:
Székesfehérvári István Király Általános Iskola
(8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 30/A)
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola

4 sz. decentrum:
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola Bory Jenő Tagiskolája
(8000 Székesfehérvár, Tolnai út 41.)
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

5. sz. decentrum:
Tóvárosi Általános Iskola
(8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.)

Ezen kívül a következő 13 település intézményeiben vagyunk jelen:

Csór, Úrhida, Sárszentmihály, Nádasdladány, Szabadbattyán, Sárosd, Seregélyes, Polgárdi, Kőszárhegy, Lovasberény, Pátka, Iszkaszentgyörgy, Jenő. Az e településeken működő kezelőhelyiségekben a logopédiai ellátást helyben kapják meg az óvodás és iskoláskorú gyermekek.