„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye

Történetünk

Fejér Megyében 1980-ban alakult meg a Fejér Megyei Nevelési Tanácsadó Intézet, mely 1993-ban jogutóddal megszűnt, de ezt követően Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában Nevelési Tanácsadó Intézet néven, önálló szakmai intézményeként működött tovább. 1992-ben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szakmailag önálló intézményként a gyermekek beszéd-rendellenességeinek kezelésére megalapította a székesfehérvári Beszédjavító Intézetet.

Mindkét intézmény a város és környéki települési önkormányzatok intézményeinek ellátását végezte. 2007-től a nevelési tanácsadást és logopédiai feladatellátást Székesfehérvár Megyei Jogú Város közoktatási megállapodás megkötésével, kistérségi társulás keretében 16 települési önkormányzat intézményeiben a két szakszolgálati intézmény közreműködésével látta el.

A korábban különböző ágazati intézményekben, gyakran párhuzamosan működő speciális szolgáltatást nyújtó feladatellátásokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egységesen a pedagógiai szakszolgálati feladatokhoz rendeli, majd a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a részletes működést szabályozta.

Ennek kapcsán 2013. augusztus 31-én jogutóddal megszűnt a Nevelési Tanácsadó és Beszédjavító Intézet, a két intézmény 2013. szeptember 1-én a létrejött Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat jogutód intézményébe Székesfehérvári Tagintézmény néven összeolvadt, két telephelyeként új intézményi struktúrában végzi a szakszolgálati feladatok ellátását. Ettől az időponttól kapcsolódott a feladatvégzésbe egy harmadik telephely is Székesfehérvár, Palotai u. 52. szám alatt.

2018 augusztus végétől a Szabadságharcos és az Árpád utcai telephelyek új helyen folytatják a működésüket Székesfehérváron a Pirosalma utcában.

A Tagintézmény a két telephelyen nyolc szakszolgálati szakfeladat végzésben vesz részt.

Szakfeladatai

  • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
  • járási bizottsági tevékenység
  • nevelési tanácsadás
  • logopédiai ellátás
  • konduktív pedagógiai ellátás
  • gyógytestnevelés
  • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
  • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Szeretnénk felhívni a hozzánk érkezők figyelmét, hogy egyik telephelyünk sem akadálymentesített!