„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Nevelési tanácsadás

Pirosalma utcai telephely szolgáltatásai

A nevelési tanácsadás segítséget nyújt a gyermekek családi, óvodai, iskolai nevelésében. A beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek problémáinak leküzdésére fejlesztő célú pszichológiai-pedagógiai foglalkoztatást végez a pedagógus és a szülő bevonásával.

A nevelési tanácsadás a 3-18 éves gyermekek, és fiatalok, illetve a családok mentálhigiénés ellátásában is közreműködik. A szülők nevelési nehézségeikkel önkéntesen, vagy intézmények beutalóival kereshetik fel. Feladatköréhez tartozik a pszichológiai, pedagógiai folyamatdiagnosztikai vizsgálat, a pszichológiai, pedagógiai terápia. A pedagógiai fejlesztő és korrekciós munka a tanulási gátoltság, a részképességekben való elmaradás, a képességeknek nem megfelelő teljesítés leküzdésében segíti a gyermeket. A diagnosztikai szakasz után a tanulási–magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a nevelési tanácsadás keretében heti egy-két alkalommal egyéni vagy csoportos gyógypedagógiai/pszichológiai fejlesztő foglalkozásban részesülhetnek.

A nevelési tanácsadás szakértői feladatokat is ellát. Jogszabályi előírások meghatározzák azokat az eseteket, amikor a hatóság szakvéleményt kér a pedagógiai szakszolgálattól. Amennyiben különös szakértelmet igénylő ügyben a hatóság nevelési tanácsadásra utalja a családot, a gyermek pszichés állapotának feltárása és erről szakvélemény nyújtása a feladata.

A nevelési tanácsadás keretében különböző jellegű és súlyosságú problémák jelenhetnek meg, az iskolai szorongásoktól a neurotikus és szomatikus tünetekben megnyilvánuló személyiségzavarokig.

A sokféle tünetegyüttes kezelése gyakran többféle típusú feladatvégzést és komplex módszerek alkalmazását igénylik, ezért a szakszolgálatban dolgozó pszichológus, pedagógus, pszichopedagógus együttműködik a prevenciós, intervenciós munkában.

A gyermekkel kapcsolatos problémák megoldása a szülővel közösen történik. A nevelési tanácsadásban a szülő beleegyezése nélkül nem vehet részt a kiskorú gyermek. Az iskoláskorúak esetében végzett speciális fejlesztő foglalkozások többnyire a délutáni órákban vannak, a gyermekek, tanulók tanórái után.

A vizsgálat alapján a tanácsadó szakvéleményt készít, amelyet a szülőnek és a beküldő intézménynek is átad.