„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Gyógytestnevelés

Palotai úti telephely szolgáltatásai

A gyógytestnevelés feladata az egészség helyreállítását segítő közvetlen terápiás feladatokon túlmenően, közvetett terápiás hatások gyakorlása a gyermek szervezetére. Ennek a közvetett hatásnak következtében a tanuló általános kondíciója, edzettségi állapota, teljesítőképessége nő.

A köznevelési intézmények igénybejelentése alapján biztosítjuk a szakorvosok által javasolt gyógytestnevelést, mely speciális terápiás hatású foglalkozás. Gyógytestnevelés keretében a betegségnek vagy állapotnak megfelelő speciális mozgásszervi korrekciós tornát, légzésgimnasztikát, sérülésspecifikus izomerősítő, nyújtó, mobilizáló feladatsorokat, állóképességet növelő játékokat végeztetnek a szakemberek.

Ellátási körzetünk a Székesfehérvári Tankerületi Központ köznevelési intézményeit öleli fel. Óraadókkal és saját szakemberekkel végezzük az ellátást. Általában a gyermekek saját intézményében szervezzük meg a feladatellátást, de a Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti feladatellátási helyén is tartunk egyéni foglalkozásokat.