„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Palotai úti telephely szolgáltatásai

 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

A 0-6 éves korú kisgyermekek testi, érzékszervi, értelmi, beszéd elmaradásainak, sérüléseinek minél korábbi felismerése és fejlesztése a szakszolgálat kiemelt feladata. A rászoruló gyermekek korai fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. A fejlesztő foglalkozások az életkorhoz igazodnak, az életkori sajátosságoknak megfelelően, a gyermek érési folyamatához igazított terápiás kezelést nyújtanak. A foglalkozások mellett a szülők számára tanácsadást is nyújtunk, konduktív, gyógypedagógiai és pszichológiai jellegűt.

Az ellátásba való bekerülés a vármegyei vagy országos szakértői bizottság vizsgálata és szakértői véleménye alapján történik. 18 hónapos kor alatti kisgyermek esetében esetében a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia,
gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, valamint a gyermekneurológus által kiállított szakorvosi vélemény alapján azonnali ellátásba vétel lehetséges, amellyel párhuzamosan a szakértői bizottság elkészíti a szükséges szakértői véleményt, majd a részletes vizsgálat a későbbiekben történik meg. A védőnők jelzése, vagy szülői kérés alapján jelentkező kisgyermekeket a korai fejlesztésben részt vevő szakemberek (gyógypedagógusok, konduktorok) 3-5 alkalommal megfigyelés/szűrés/fejlesztésben részesítik, a szülőket szakmai tanácsokkal látják el. A tapasztalatok alapján kerül eldöntésre, hogy a korai fejlesztés hosszabb távon indokolt-e, ennek megfelelően a szakemberek segítséget nyújtanak a megfelelő eljárások elindításában, hogy az ellátás minél hamarabb elkezdődhessen.

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ellátási helyszínei Székesfehérváron

  • FMPSZ Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephelye
  • Esetenként bölcsődében
  • Fejér Vármegyei Gyermekvédelmi Központ 7. számú Gyermekotthon

Ezen kívül otthoni ellátás keretében is végzünk fejlesztést azoknál a kisgyermekeknél, akiknél sérülésük súlyossága miatt az utazás nem megoldható.

Az intézményes korai fejlesztés és gondozás egyéni, illetve 3-5 gyermekből álló csoportfoglalkozás keretében történhet.

A fejlesztés formája szerint lehet

  • egyéni, irányított családi nevelés az édesanya bevonásával,
  • team munka: logopédus, orvos, pszichológus, gyógytornász bevonása a terápiába,
  • egyéni fejlesztés,- kiscsoportos fejlesztés 3-6 fős csoportokban
  • Neuro-hidroterápia

Szakszolgálati ellátás keretében történő egyéni foglalkozás esetén a gyermeknek 0-3 éves kor között legalább heti egy, legfeljebb heti 4 órát, 3-5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb 5 órát kell biztosítania a szakszolgálatnak a fejlesztésre. Ennek heti időkeretét a szakértői bizottság állapítja meg.

Az ellátásba vett kisgyermekek a szülők és szakemberek időpont egyeztetése alapján a szükséges óraszámban, a szakvélemény és a gyermek fejlettségi szintjének, sérülésének megfelelően, fejlesztési terv alapján kapják a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, logopédiai/szurdopedagógiai/tiflopedagógiai fejlesztést. Nagy hangsúlyt fektetünk az életkorból adódó sajátosságok figyelembe vételére, és beépítésébe a fejlesztési folyamatba. A szülőkkel közvetlen kapcsolatban, velük (a foglalkozásokon való szoros együttműködés) és általuk (otthon végezhető feladatsorok, a foglalkozásokon kiépített képességek gyakoroltatása) biztosítjuk a fejlesztő hatások folyamatosságát. A szakemberekkel együtt részt vehetnek a szülők is a fejlesztésben, gyermekük fejlődését így közvetlenül nyomon követhetik, megtanulhatják a fejlesztő program feladatait.