„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Nevelési tanácsadás

A pedagógiai szakszolgálatban nevelési tanácsadás szakfeladat keretében nagyon összetett és sokrétű tevékenységet végzünk.

Mikor érdemes hozzánk fordulni?

Ha szülőként/szakemberként úgy érzi, hogy segítség nélkül nem tudja kezelni a fennálló problémát, vagy amikor a gyermek testi, lelki egészsége, érzelmi állapota, teljesítménye, érdeklődése, magatartása, viselkedése eltérést, jelentős változást mutat. Ilyen esetekben érdemes pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus segítségét kérni.

A nevelési tanácsadás feladata:

 • hogy segítséget nyújtson a szülőknek, a gyermeket ellátó pedagógusoknak a családi és intézményes neveléshez.
 • A szülővel első alkalommal problémafeltáró beszélgetést folytatunk.
 • Felmérjük a gyermek, tanuló szociális érettségét, adaptív viselkedését,
 • ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítjük a szülőt,
 • szükség esetén szakszolgálati ellátásba vesszük a gyermeket, melynek keretében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiát biztosítunk.
 • A szülő kérésére pszichés állapot feltárását célzó vizsgálatot végzünk, melyről szakértői vélemény készül.
 • Prevenciós tevékenység, melynek keretében együttműködünk a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, gyermekvédelmi intézményekkel.
 • Óvodai nevelésben részesülő negyedik életévüket betöltött gyermekek körében prevenciós céllal szűrést végezhetünk a szülő előzetes beleegyezésével.
 • Konzultációs lehetőség a gyermekek, tanulók szülei, pedagógusai részére.

Mennyi idős gyermeknek, tanulónak jár az ellátás?

0-18 éves korig, illetve a tanulói jogviszony végéig vehető igénybe a nevelési tanácsadás.

Ki jelentkezhet?

 • Szülő
 • 16. életévét betöltött tanuló
 • A gyermek/tanuló pedagógusa óvodai, iskolai munkájának megsegítése céljából
 • Gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények szakemberei

Hogyan tud jelentkezni?

 • A jelentkezési lap kitöltésével a szülő személyesen bármikor felkeresheti intézményünket, igényelheti a nevelési tanácsadást.
 • A kitöltött jelentkezési lapot postai úton elküldheti intézményünk címére, vagy e-mailben. A dokumentum honlapunkról letölthető.

Alkalmazott eljárások, módszerek, terápiák    

 • Folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai vizsgálat, gondozás
 • Tanácsadás és konzultációs lehetőség a szülők és a pedagógusok számára a gyermek otthoni, óvodai, iskolai gondozásához, neveléséhez
 • Komplex pszichológiai és/vagy gyógypedagógiai terápia

Részletesebben az intézményünkben zajló fejlesztésekről, terápiákról:

Mozgásfejlesztés

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a legfiatalabb korosztály (0-3 év) fejlesztésére, hiszen az időben felfedezett és kezelt probléma teljes egészében megszüntethető vagy csökkenthető, ezáltal megelőzhetjük a későbbi nehézségek kialakulását.

Várjuk azokat a gyermekeket, akiknek a mozgásfejlődése eltérő, lassabb (pl. a gyermek 10 hónapos és még nem mászik, szabálytalanul kúszik), kóros tartások (pl. ferdenyak-tartás) fordul elő, laza vagy éppen túl feszes az izomtónusa, eltérések mutatkoznak a koraszülöttség következtében, neurológiai eltérések tapasztalhatók.

A szakembereink komoly szaktudással, jól felszerelt mozgásfejlesztő szobáinkban, a neuro-hidroterápiás szobában fogadják a hozzánk érkező babákat, kisgyermekeket és szüleiket.

Neuro-hidroterápia (NHT)

A neuro-hidroterápia dr. Schultheisz Judit által kidolgozott és a Gézengúz Alapítvány szakemberei által továbbfejlesztett programként újszülött kortól pozitív ingerterápiát jelent. 5 hónapos korig kádban (intézményünkben jakuzziban), 5 hónapos kortól pedig medencében (Sárbogárdon a Tanuszodában) zajlik az ellátás.

Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)

A TSMT módszer kidolgozója Lakatos Katalin Ph.D. A program a nagy- és finommozgások fejlesztésével, mozgásos feladatok segítségével fejleszti az idegrendszert.

További információk a TSMT-vel kapcsolatban az alábbi linken olvashatók: https://www.babaszoba.hu/articles/gyerek/Mi_az_a_TSMT_torna?aid=20171101160016

Szakembereink nem csak intézményünkben biztosítják a mozgásfejlesztést a gyermekek részére. Amennyiben megoldható, a gyermek az óvodában részesül az ellátásban.

Az ellátás történhet szakértői vélemény javaslata alapján, nevelési tanácsadáson történt állapotfelmérés alapján, valamint a logopédusok által végzett tanév eleji szűrések eredménye alapján.

Nagy hangsúlyt kap a 3 éves, beszéd- és nyelvfejlődésében késést mutató, valamint a tanköteles korosztály. Logopédiai javaslat alapján az ellátás a szülői konzultáció és beleegyezés után kezdődhet meg.

Beszédindítás, beszédfejlesztés

A nevelési tanácsadás keretében zajló beszédindítás, beszédfejlesztés leginkább a 3 év alatti gyermekeket érinti, hiszen a 3 éves, vagy annál idősebb gyermek már az óvodában találkozik a logopédussal.

Mikor kérjen segítséget a szülő?

 • A gyermek nem figyel az őt körül vevők beszédére.
 • Nem próbálja utánozni az általunk mondott hangutánzó szavakat (pl. vau-vau, pápá, stb.).
 • Kb. másfél éves korban még nem jelentek meg az első szavak (pl.: papa, apa, mama, baba, stb.)
 • 2 éves korában a szókincse még nem éri el az 50 szót.
 • Nem használ 2 szavas mondatokat.
 • Nincs különbség a gyermek által kiadott hangok között.
 • Mutogatással, kézvezetéssel fejezi ki szándékát (pl., ha éhes, a hűtőre mutat).
 • Beszédfejlődése megakadt, szókincse lassan bővül.
 • Beszédében szótöredékek, halandzsa szavak fordulnak elő.
 • A hosszabb szavakat nem tudja kimondani, csak azok elejét ejti ki.

Első alkalommal a szülővel való konzultáció és a gyermek megismerése történik. Az állapotfelmérésen általában több szakember (köztük logopédus) is jelen van. Ezt követően történik az ellátásba vétel, a tanácsadás, otthoni fejlesztés lehetőségeinek megbeszélése. A beszédfejlesztés a szülő jelenlétében, kiscsoportban vagy egyénileg történhet, melynek nem, vagy csak alig beszélő gyermek esetén elsődleges feladata a beszédkedv felkeltése, utánzási vágy erősítése, hangutánzásra késztetés. Mindezek fejlesztése mozgással kísért (eljátszott) mondókák, énekek, állatfigurák, bábok, képek, mesekönyvek, különféle játékok segítségével valósul meg.

A következő linken intézményünkben kidolgozott jó gyakorlatok találhatók, melyekből ugyancsak sok ötletet kaphatnak a szülők az otthoni játékhoz: https://fejermepsz.hu/projekt-soran-kidolgozott-segedanyagok/

Beszédindítás beszédfejlődési késéssel járó autizmus esetén

A gyakorlatok segítségével az énekre, zenére, mozgásra, ritmusra építve lehetőségünk nyílik felkelteni a gyermek érdeklődését, utánzási vágyát, amiből megszülethetnek az első hangok, hangkapcsolatok, szavak, mondatok.

Várjuk azon szülők, gyermekek jelentkezését is, ahol a család kétnyelvű, többnyelvű, vagyis a gyermeknek egy időben több nyelvet kell elsajátítani (köztük a magyart is, ami főként akkor jelent nehézséget, ha a család nem magyar anyanyelvű, a gyermek hirtelen csöppen bele a magyar nyelvű környezetbe).

Prevenciós tevékenység

Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolába lépő, tanköteles korosztás fejlesztésére, mely prevenciós tevékenység keretében valósul meg.

Az 5 éves óvodás gyermekek kötelező logopédiai szűrésének eredménye alapján a logopédus javaslatot tesz a gyermekek komplex fejlesztésére, melyet a szülő tájékoztatása, beleegyezése után, a gyermek óvodájában, csoportos formában személyi feltételeink, lehetőségeink figyelembe vételével igyekszünk biztosítani.

A terápia az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményének szakemberei által összeállított, 36 (+4 ünnephez kapcsolódó) órára kidolgozott komplex fejlesztő program alapján zajlik, mely kiemelt szerepet szán a fonológiai tudatosság, olvasás, írás, helyesírás-készség alapjainak fejlesztésének, a kultúrtechnikák megalapozásának.

Percepció- és életkor-specifikus terápiás lehetőségek a diszlexiaprevenciós tevékenységekben

Instagram oldalunk követésével további ötleteket kaphatnak az otthoni fejlesztéssel kapcsolatban.