„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. Az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan, vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében vehető igénybe.

A konduktív pedagógiai ellátás célja elsősorban központi idegrendszeri sérült, megkésett mozgásfejlődésű, sajátos nevelési igényű gyermekek komplex fejlesztése.

Ellátásba vétel módja:

  • 18 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében elég egy szakorvosi javaslat. Ezt kell elküldeni levélben a pedagógiai szakszolgálat tagintézményéhez és kérni a csecsemő ellátásának megkezdését. Intézményünk személyesen is megkereshető.
  • 18 hónapnál idősebb gyermekeknél a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságánál kell kérni a vizsgálat elvégzését, majd onnan a gyermeket a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményéhez irányítják további vizsgálatokra. 
  • Ezt kezdeményezheti a szülő, az óvoda, az iskola, a fejlesztő intézmény, a védőnő vagy a családsegítő szolgálat szakembere.
  • Ha a szakértői bizottság a vizsgálat után szükségesnek és indokoltnak látja a konduktív nevelést, akkor javaslatot tesz annak elkezdésére.

A konduktív pedagógia Dr. Pető András (1894-1967) által kidolgozott holisztikus rendszerszemléletű, gyermekközpontú pedagógia, melynek jellemzője, hogy rávezetéses tanulással mozgósítja az egyén mentális tartalékait.

A konduktív nevelés összetett folyamat. A mozgás fejlesztése mellett az értelem, a beszéd, az önellátás fejlesztése is zajlik. Az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal. A cél ezeknek a lehetőségeknek a feltérképezése és felhasználása.

A konduktor különböző segédeszközökkel mozdulatokat, mozgást tanít, amiket, ha sokszor ismétel a gyermek, végzésük egy idő után automatikussá válik.

A fejlesztést végző szakemberek minden gyermeknek egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsági véleménye alapján, és ennek tartalmát ismertetik a szülővel.

A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik, de év közben is megkezdhető.