„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Instagram oldalunk követésével sok ötletet kaphatnak az otthoni fejlesztéssel kapcsolatban.

A korai fejlesztés feladata a komplex koragyermekkori prevenció (megelőzés), tanácsadás és fejlesztés.

A korai fejlesztés intézményünk kiemelt feladatai közé tartozik, mivel az ellátott gyermekek olyan korai életkorban részesülhetnek terápiás ellátásban, amikor az idegrendszer érési folyamatai a külső beavatkozás által felgyorsíthatók, a sérült funkciók eredményesebben fejleszthetők, korrigálhatók, mint a későbbi életkorban.

A korai fejlesztés célja

 • a gyermek fejlődésének elősegítése,
 • a család kompetenciáinak erősítése,
 • a gyermek és a család társadalmi befogadásának, elfogadásának támogatása.

Ellátott gyermekek életkora: 0 – 6 év

A korai fejlesztés az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődik.

Mikor jogosult a gyermek az ellátásra?

 • Ha erre a járási, vármegyei vagy országos illetékességű szakértői bizottság szakértői véleménye javaslatot tesz.
 • 18 hónapnál fiatalabb gyermek esetén a járási szakértői bizottság a gyermek külön vizsgálata nélkül, szakorvos (a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia) által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti a szakértői véleményt.

Mikor forduljon szakemberhez?

Jelentkezés a szakértői vizsgálatra

 • A szülő/törvényes képviselő írásban kérheti gyermeke vizsgálatát a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Vármegyei Szakértői Bizottságának (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.) címezve (vizsgálati kérelem a Letölthető dokumentumok között megtalálható).
 • Személyes jelentkezés intézményünkben (7000 Sárbogárd, József A. u. 10.), ahol szakembereink segítenek a szülőknek a vizsgálati kérelem elkészítésében, tanácsadásban részesítik a szülőt a szakértői vélemény elkészüléséig.
 • 18 hónapos korig szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény, terápiás javaslat és szülői írásbeli kérelem intézményünknek címezve, vagy személyes jelentkezés intézményünkben.

A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei:

 • a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás,
 • a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés
 • és a pszichológiai segítségnyújtás.

Alkalmazott eljárások, módszerek, terápiák:    

 • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • Konduktív terápia
 • Szenzoros integrációs terápia (TSMT)
 • Neuro-hidroretápia (NHT)
 • Beszédindítás, megkésett, akadályozott beszédfejlődés terápiája
 • Etetési és evészavarok terápiája
 • Tanácsadás a szülők számára a gyermek otthoni gondozásához, neveléshez
 • Pszichológiai segítségnyújtás