„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata

  • a koordináció, azaz
  • a nevelési-oktatási, illetve szakképző intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése.

A feladatot az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora látja el.

Feladata:

  • az óvodai, iskolai preventív szűrések járási szintű koordinációja,
  • az óvoda-, iskolapszichológusok számára szakmai konzultációs foglalkozások szervezése,
  • az óvoda- iskolapszichológusok számára egyéni szakmai segítés, esetvezetési segítségnyújtás, kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozások vezetésében való közreműködés,
  • az óvoda-, iskolapszichológusok számára esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő csoportfoglalkozás megszervezése, közreműködés a megvalósításban,
  • az óvoda- iskolapszichológusok számára egyéni tanácsadás és konzultáció,
  • az Intézmény és a nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény közötti kapcsolat, kommunikáció segítése,
  • a pedagógiai szakszolgálatnál önkéntesen bejelentkező, az óvodától, iskolától független szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek óvodai, iskolai problémákkal összefüggő ellátása,
  • indokolt esetben az érintett intézményében dolgozó iskolapszichológussal, óvodapszichológussal való konzultáció.