„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Nevelési tanácsadás

Napjainkban egyre gyakrabban szembesülnek a szülők azzal, hogy gyermekük nem tud lépést tartani társaival, nehezen illeszkedik be, nem, vagy csak nehezen képes megfelelni az intézmények által támasztott követelményeknek.

A szülők gyakran csak későn veszik észre a problémát, ezért kiemelkedően fontos szerepük van az óvónőknek, akik ideális esetben már az óvodába lépés után rövid idővel észreveszik, hogy a gyermek fejlődése kicsit lassabb ütemű, vagy nehezebben illeszkedik be a csoportjába, esetleg magatartásproblémái vannak. Ha a gyermek idejében részesül a számára megfelelő, kellő gyakoriságú fejlesztésben, terápiában, iskolakezdésre javíthatók, esetleg rendeződhetnek ezek a problémák.

A gyermek terápián való szorgalmas részvétele ugyanakkor csak az egyik feltétele a közös munka sikerének. Nagyon sok múlik azon is, hogy mennyire tudunk együttműködni a pedagógusokkal és a szülőkkel. Fontos része munkánknak, hogy megértessük a gyermekkel foglalkozó felnőttekkel, hogy az egyes részképességek zavart működései milyen életviteli és tanulási nehézségeket idézhetnek elő a mindennapi élet során. A terápia hatékonysága érdekében sokszor szükség van az otthoni gyakorlásra is, ehhez a szülőktől szoktunk segítséget kérni, körültekintően mérlegelve a család teherbíró képességét, hiszen tudjuk, hogy az iskolai tananyagon felüli gyakorlás csak erős céltudatossággal és kitartással lehetséges.

Az időben szakszerű segítséghez jutott kisgyermekeknek nagyobb esélyük van arra, hogy ki se alakuljon náluk a későbbi tanulási zavar, ezért a prevenció munkánkban nagy hangsúlyt kap.

Kognitív fejlesztések:

  • komplex értelmi fejlesztés
  • Sindelar fejlesztő program

Tanulási képességek, részképességek fejlesztése:

  • grafomotoros fejlesztés (a finommozgások beindítása, koordinációjuk elősegítése)
  • nyelv-és beszédfejlesztés
  • íráskészség fejlesztése
  • olvasási készség fejlesztése
  • matematikai készségek fejlesztése
  • figyelemfejlesztés

Nagymozgást és az érzékelés integrációját elősegítő fejlesztések:

  • szenzoros integrációs terápia