„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata:

 • beszédindítás,
 • hang,- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás,
 • beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása,
 • diszlexia, diszortográfia, diszkalkulia kialakulásának megelőzése,
 • beszéd technikai és tartalmi fejlesztése,
 • preventív módszerek alkalmazása a nyelvi-, beszéd és kommunikációs zavarok elkerülése érdekében.

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat. A beszédhiba jellege, súlyossága, esetleg halmozottsága határozza meg, hogy milyen kiegészítő vizsgálatra, esetleg vizsgálatokra van szükség (ideggyógyászati, fül-orr- gégészeti, foniátriai, pszichológiai). Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

A logopédus feladatai

 • Az ellátási körzetébe tartozó, óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd –és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése.
 • Szükség esetén további vizsgálatok megszervezése.
 • A gyermek logopédiai ellátásának megtervezése, egyéni fejlesztési tervének elkészítése.
 • A gyermek rendszeres fejlesztése.
 • A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása.
 • A fejlesztő eljárás dokumentálása.
 • Az eltervezett módszer, foglalkozás hatékonyságának időszakonként ellenőrzése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek pedagógusaival, a gyermekkel foglalkozó más szakemberekkel.

A terápia megválasztását a kóroki tényezők, az ellátást igénylő életkora, a logopédiai kórforma súlyossága, kiterjedése, az esetleges halmozott beszédsérülés, a terápia kezdetének időpontja, a környezet és az integráció lehetőségének érvényesítése alakítja.

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg.

A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető.

Amikor a logopédiai ellátás igénybevétele szükséges lehet

 • A gyermek két és fél éves korában még nem beszél (50 szónál kevesebbet használ)
 • Sok hangot cserél más hanggal (pösze)
 • Nehézséget okoz számára a nyelv írott formájának elsajátítása, az olvasástanulás
 • Beszédészlelési, beszédmegértési nehézsége van
 • Számolási nehézségei vannak
 • Dadog vagy hadar
 • Beszédhangja rekedt (diszfóniás)
 • Beszéde orrhangú
 • Nyelési rendellenességgel küzd (infantilis nyelés, nyelvlökéses nyelés)

A szülő/gondviselő szerepe a logopédiai ellátásban

Fontosnak tartjuk, hogy a logopédus a szülőkkel/gondviselőkkel kapcsolatot teremtsen, mert a logopédiai beavatkozás eredményességét a támogató szülői magatartás erősítheti, az érdektelen vagy elutasító szülői viselkedés pedig gyengíti. A nem támogató szülői viselkedésnek sokszor az az oka, hogy a szülő nem rendelkezik elégséges ismerettel a logopédiai kezelés céljáról és tartalmáról. Nagyon lényeges azoknak az alkalmaknak a biztosítása, amikor a logopédus a szülőkkel kapcsolatba kerülhet. Ezen alkalmak lehetnek a szülők számára biztosított fogadóóra, szülői értekezleten jelenlét, üzenő-gyakorlófüzet rendszeresítése, nyílt nap szervezése, a szülő részvételének lehetősége a foglalkozáson.

Tanácsok beszédhibás gyermekek szüleinek

 • Figyeljünk a gyermekre, amikor beszél! Várjuk ki türelmesen, amit mondani szeretne. Ne beszéljen zárt szájállással, az orra alatt motyogva a gyermek!
 • Több gyermeknek kicsúszik a nyelve a két fogsor között (pl: az sz, z, c hangoknál). Figyeljen oda, hogy ez ne rögzüljön! Otthoni gyakorlóanyag kapható ehhez a beszédhibához, aminek a segítségével szépen javulhat a beszéd.
 • Nagy szerepe van a beszédészlelés fejlődésében a családi közös élményeknek, együtt töltött időnek (játék, kirándulás, meseolvasás, mondókázás stb.). Ezek során sokat beszélgessenek, kérdezzék meg, hogy miket láttak, hallottak!
 • Rendszeres fogászati kontroll szükséges. Nagyon fontos a fogmosás és a rendszeres rágás. Ha az alsó és a felső fogsor záródása nem megfelelő, akkor fogszabályozó szakorvos felkeresése szükséges.
 • Ha a gyermek hangja rekedtté válik és tartós ez az állapot (kb. 2-3 hétig sem „tisztul ki a hangja”), akkor foniáter szakorvos felkeresése javasolt.
 • Egészen kicsi gyermekeknél a nagymozgással kísért mondókázás, versmondás sokat segíthet a beszédfejlődés beindulásában.