„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Járási szakértői bizottsági tevékenység

Pedagógiai Szakszolgálatunk a szakértői vizsgálat elvégzése alapján beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség megállapítására jogosult.

A gyermekek iskolai teljesítményét számos környezeti hatás és gyermekben meglévő képesség határozza meg. A szülők és pedagógusok olykor azt tapasztalják, hogy gyermekük vagy tanítványuk az iskolában a tőle elvárható szint alatt teljesít. Mivel az okok sokszor nem egyértelműek, célszerű a pedagógussal, illetve az iskolai fejlesztőpedagógussal – szükség esetén az iskolapszichológussal – átgondolni az adott helyzetet, s amennyiben indokolt, a gyermek vizsgálatát kérni a Szakszolgálatnál.

A beilleszkedési és/vagy magatartási és/vagy tanulási nehézség megállapítása komplex pedagógiai és pszichológiai vizsgálat keretében történik Szakszolgálatunkban.

A vizsgálatok során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermekek tanuláshoz szükséges részképességei – a meglévő átlagos intelligenciájuk ellenére – eltérő ütemben és mértékben fejlődnek, amely tanulási nehézséghez vezet.

Az olvasás, írás és/vagy matematika tanulásának nehézsége – a hosszú ideig tartó, módszeres szaktanári felzárkóztató foglalkozás és korrepetálás ellenére – tartósan fennálló, esetleg megmaradó alulteljesítést eredményez. Ez esetben az adott részképesség(ek) célzott fejlesztése szükséges, amelyhez mind a fejlesztési területek, mind a fejlesztés gyakoriságára vonatkozóan a szakértői vélemény nyújt támpontot.

Munkánk során a tanulási nehézség mellett gyakran találkozunk tanulási elmaradással és tanulási gyengeséggel küzdő gyerekekkel is.

A tanulási elmaradást az ismeretek hiányossága, a szociokulturális hátrányok, a rendszertelen iskolalátogatás (betegség), a gyermek pszichés problémái, valamint a nem megfelelő tanítási-tanulási módszerek (túl gyors haladási tempó) okozzák. A problémák többnyire átmeneti jellegűek, amelyek megfelelő segítségnyújtással (kompetencia alapú fejlesztés, egyéni haladási tempó biztosítása, differenciált feladatok adása, felzárkóztató korrepetálás) orvosolhatók.

A tanulási gyengeség a tanulási és/vagy az intellektuális képességek gyengeségét, az átlagon belüli alacsonyabb szintjét jelenti, mely a későbbiekben általános, számos tantárgy tanulását megnehezítő problémához vezet. Oka a gyengébb adottságok következménye, melyet a környezeti tényezőkből adódó elmaradás is súlyosbíthat. Megoldása kompetencia alapú tanítással, az egyéni haladási tempó biztosításával, valamint kevesebb és differenciált feladatok biztosításával érhető el.

A VIZSGÁLAT EGYES LÉPÉSEI:

 1. Kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés.
 2. A probléma, illetve a jelentkezés okának átbeszélése a szülővel.
 3. Adatok felvétele, anamnézis.
 4. Pedagógiai vélemények, meglévő szakvélemények áttekintése.
 5. A szülő tájékoztatása a vizsgálat menetéről.
 6. A vizsgálat elvégzése.
 7. A vizsgálatok kiértékelése.
 8. A vizsgálatot végző szakemberek konzultációja.
 9. Írásos szakértői vélemény készítése.
 10. Az eredmények, javaslatok, illetve a szülői kötelezettségek megbeszélése a szülővel.
 11. A végleges szakértői vélemény hitelesítése.
 12. A szakértői vélemény postázása.
 13. Személyes átvétel átvételi elismervény aláírása után történhet.

A szakértői vélemény készítése során a gyermek több szakemberrel kerül kapcsolatba, ezért előfordul, hogy több alkalommal kell a Pedagógiai Szakszolgálatnál megjelenniük. A komplex vizsgálat pedagógiai részét gyógypedagógus, az általános képességvizsgálatot pszichológus végzi.

A vizsgálat megkezdésekor – a szülői felügyeletet gyakorló – szülő jelenléte szükséges. A vizsgálat során a szülő köteles közreműködni, illetve – annak zavarása nélkül – jogosult mindvégig jelen lenni.

Amennyiben a szülő (vagy a gondviselő) a szakértői véleményben foglaltakat nem fogadja el, abban az esetben eljárást kezdeményezhet a szakértői vélemény felülvizsgálata céljából az illetékes tankerületi központnál.

A gyermek fejlődésével kapcsolatos minden hivatalos iratot, így a szakértői véleményt is meg kell őrizni!

A vizsgálat során elhangzó információkat és a szakértői véleményben leírt adatokat minden érintett pedagógus és pszichológus bizalmasan kezeli.