„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

A logopédiai ellátás igénybevétele – a 3 és 5 éves kori szűréseket követő vizsgálatokon és azok keretében javasolt ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik.

A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.

A Martonvásári Tagintézmény a következő egyedi terápiákat kínálja a logopédiai ellátás területén. Bejelentkezni az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet: Önkéntes jelentkezés logopédiai vizsgálatra ( https://fejermepsz.hu/wp-content/uploads/2020/08/onkentes-jelentkez-logopedia-vizsg.docx).

  • Beszédindító foglalkozás:  Várjuk azokat a 2-3 év közötti gyermekeket, akiknek aktív szókincse nem éri el az 50 szót, illetve nem alkotnak beszédükben kételemű kombinációkat. Jelentkezni védőnői javaslatra, illetve önkéntes szülői bejelentkezés alapján lehet. A beszédindító terápia fő célja a beszédkedv felkeltése, a verbális kommunikáció elősegítése és a beszédértés fejlesztése, sok-sok mondókázás, éneklés és közös tevékenység révén. Mindemellett az egyes részfeladatok elősegítik a nagy- és finommozgások, a beszédképzésben résztvevő izmok, a hallási figyelem és a szociális kapcsolatok fejlődését is.
  • Komplex művészeti terápia: Az óvodás és kisiskolás korú dadogó gyermekek kezelésére szolgál. A terápia lényege nem a dadogás megszüntetése, hanem a gyermek személyiségének fejlesztése. Önértékelésének javításán, önmaga elfogadásán keresztül az önkifejezés, a zavartalan kommunikáció megtanulása, a művészet (ének-zene, mozgás- és ábrázolás) és a hagyományos logopédiai módszerek ötvözésével. A terápia csoportban zajlik, a szülők bevonásával tagintézményünkben. Jelentkezni folyamatosan lehet,  csoport megfelelő létszám esetén indul.
  • Nyelvlökéses nyelés terápia: A nyelvlökéses nyelés terápia során a rendellenes nyelés megváltoztatása a cél, a helytelen szokások (pl.: szájlégzés, ujjszopás, cumizás, körömrágás) leépítése mellett. A helyes nyelés kialakítása 15 héten át tart, heti 1 alkalommal. A terápia 10 éves kor feletti gyermeknek ajánlott. A logopédiai vizsgálatra és terápiára önkéntesen lehet bejelentkezni.
  • Általános iskolai gyermekek logopédiai ellátása: A logopédiai alapellátás igénybevétele tanulók esetében a 15/2013 EMMI rendelet 25.§ (2) bekezdése alapján önkéntesen történik. Vagyis a szülő kezdeményezheti, kérheti az iskolás gyermeke logopédiai vizsgálatát, terápiájának megkezdését, vagy folytatását.  A terápiák helyszíne az FMPSZ Martonvásári Tagintézménye, az ellátás heti egy alkalommal, csoportos formában zajlik.