„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az Intézmény feladata:

 • korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni,
 • a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,
 • önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,
 • tanácsadás, támogatás a szülőnek,
 • konzultáció a pedagógus részére,
 • közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,
 • speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,
 • a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal,
 • javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
 • kimeneti mérések elvégzése,
 • tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el.

Ez a legfiatalabb szakterület, mely jelenleg kialakulóban van.