„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás feladata, hogy segítséget nyújtson a szülőknek, a gyermeket ellátó pedagógusoknak a családi és intézményes neveléshez.

Az ellátás során a szülővel problémafeltáró beszélgetés zajlik, majd a gyermek/tanuló szociális érettségének, adaptív viselkedésének felmérésére kerül sor. Ennek eredményeképpen a szülő, a pedagógus tanácsadásban részesül, szükség esetén a gyermek szakszolgálati ellátásba kerül. Ez esetben a fejlődésében késést mutató, tanulási–magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a nevelési tanácsadás keretében heti egy-két alkalommal egyéni vagy csoportos pedagógiai/pszichológiai fejlesztő foglalkozásban részesülhetnek.

A nevelési tanácsadás a 0-18 éves gyermekek, és fiatalok, illetve a családok mentálhigiénés ellátásában is közreműködik. A szülők nevelési nehézségeikkel önkéntesen, vagy az intézmények kérésére kereshetik fel intézményünket.

A Martonvásári Tagintézmény a következő egyedi terápiákat kínálja a nevelési tanácsadás területén. Bejelentkezni az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet: Igénylőlap nevelési tanácsadáshoz (https://fejermepsz.hu/martonvasar-tagintezmeny/letoltheto-dokumentumok/).

  • Kisteknős Komplex Fejlesztőprogram: A programot 4-6 éves gyermekek kiscsoportos fejlesztésére használjuk. Elsődleges célja a társas interakciók, a figyelem és az önszabályozás, illetve szociális készségek fejlesztése. Ezt a mindennapi életből merített ismeretek bővítésével, és kognitív funkciók fejlesztésével egyidejűleg valósítja meg. A program nyolc, társas élményeket feldolgozó mesére épül, melyek főszereplője az 5 éves Olivér. A történeteket eljátsszuk, megbeszéljük 32 alkalmon keresztül. Vizuális módszertanában egyedi, fekete- fehér illusztrációt alkalmaz, ez nagymértékben segíti a vizuális típusú gyermekek tanulását.
  • Művészetterápiás csoport édesanyák számára: Az 5 alkalmas, zárt csoportban az anyaságban, az anyává válás folyamatában felmerülő kérdéseket, érzéseket, nehézségeket járjuk körül a művészetterápia eszközeinek segítségével. A csoportos működés lehetőséget teremt annak felismerésére is, hogy egy-egy problémával nem csak egyedül küzdünk. Havonta egyszer, 1,5 órás időintervallumban találkozunk. Jelentkezni folyamatosan lehet, új csoport megfelelő létszám esetén indul. Az első csoportfoglalkozást egy alkalmas, egyéni szülőkonzultáció előzi meg.
  • Meseterápiás foglalkozás: Preventív meseterápiás foglalkozásunk lehetőségét ajánljuk az iskolába készülő nagycsoportos óvodásoknak. A foglalkozások célja, hogy segítse az óvodából az iskolai életbe készülő gyermekek érzelmi fejlődését. Az önfeledt, közös élmény énerősítő, önbizalomnövelő hatású. A foglalkozásokat heti rendszerességgel, 5 egymást követő alkalommal tartjuk az igényt jelző óvodákban.
  • Állatasszisztált pszichológiai tanácsadás
  • TSMT- tervezett szenzomotoros tréning (Lakatos Katalin Ph.D által kidolgozott mozgásterápiás módszer): A terápia célja az idegrendszer érésének segítése, egyensúlyérzék, mozgáskoordináció, figyelem, önkontroll fejlesztése, problémamegoldó képességek fejlesztése, közösségbe való beilleszkedés segítése. Olyan eltérő, lelassult, megkésett fejlődésmenetű 3 hónapostól 12 éves korú gyermekeknek ajánlott, akiknek a fejlődése valamilyen területen elmarad a kortársakétól, és ennek hátterében az idegrendszer éretlensége áll.
  • Komplex Mozgásterápia (Kulcsár Mihályné által kidolgozott terápia): A komplex mozgásterápia során a gyermek újratanulhatja a mozgásfejlődés szakaszait, kijavítva a rosszul rögzült mintákat. A mozgássor helyes kivitelezése segíti az idegrendszer érését. A terápiát 6 éves kortól ajánljuk, a teljesség igénye nélkül a következő problémák felmerülése esetén: magatartászavar, figyelemzavar, tanulási nehézségek, finommotorika gyengesége, egyensúlyproblémák, szobatisztaság hiánya, önbizalomhiány, szorongások. A konzultációk havi 1 alkalommal zajlanak, a sikeres terápiához elengedhetetlen a rendszeres otthoni gyakorlás.
  • Iskola -előkészítő foglalkozás: A program célja, hogy játékos formában fejlessze azokat a készségeket, képességeket, melyek az iskolakezdéshez szükségesek. A foglalkozások szeptember elejétől május végéig tartanak, heti egyszeri alkalommal.  A feladatok változatosak, fokozatosak. A témakörök az évszakokhoz, napokhoz, a mindennapi élethez kapcsolódnak. A témakörök feldolgozása során a beszédkészség, a grafomotoros készségek fejlesztése, és a téri és időbeli tájékozódás fejlesztése is lehetővé válik.