„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Logopédiai ellátás

A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25. § (1) szerint:

(1) A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

(2) A logopédiai ellátás igénybevétele – a (3) bekezdésben foglalt vizsgálatokon és (4) bekezdésben foglalt ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik.

(3) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat. 

(4) A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.

A logopédia szakfeladat legnagyobb létszámban az óvodás korosztályt érinti. Jelen vagyunk a térség összes óvodájában. A jogszabályi előírásoknak megfelelően szűrést, majd szükség esetén vizsgálatokat végzünk a hároméves és az ötéves gyermekek körében. Hároméves korban elsősorban a nyelvi fejlettséget, szókincset, nyelvhasználatot vizsgáljuk, az ötéveseknél mindezek mellett előtérbe kerül az artikuláció, valamint az olvasás-, és íráskészültség felmérése. A tünetek alapján 3-6 fős csoportokban gondosan megtervezett, játékos fejlesztéseket végzünk. A terápiák a gyermek óvodájában, a délelőtti idősávban történnek, így a szülők részéről az otthoni gyakorláson kívül egyéb többletfeladatot nem jelent. Speciális terápiák esetén előfordul, hogy ezek a telephelyeink valamelyikén kerülnek megszervezésre.

Gyakran a szülők, vagy védőnők által kerül egy- egy apróság a látókörünkbe. Ilyenkor is igyekszünk mindenki számára megnyugtató megoldást találni az adott problémára.

Valamennyi logopédus kollégánk megtalálható a térség általános iskoláiban is, lehetőségeinkhez mérten itt is igyekszünk megszervezni az ellátást. Itt leginkább a hangzó beszéd, artikuláció javítására irányuló fejlesztések jellemzőek.

Probléma esetén keressenek bennünket bizalommal!