„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Járási szakértői bizottsági tevékenység

A járási szakértői bizottság feladata a 15/2013.(II.26) EMMI rendelet alapján:

a) a rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,

b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,

c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása,

d) szakértői vélemény elkészítése.

e) Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a vármegyei szakértői bizottság részére.

Az ellátásba való bekerülés módja:
A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul. Az eljárás megindítása az Intézmény szakértői bizottságként eljáró azon feladatellátási helyénél kérhető vagy kezdeményezhető, amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül. A mozgásszervi, valamint az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálat közvetlenül is kérhető, illetve kezdeményezhető az országos szakértői bizottságnál. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, és az iskola, köteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.

A szakértői vizsgálat indítható:
a) hivatalból,
b) hatósági megkeresésre,
c) szülői kérelemre,
d) Illetve a szülő egyetértésével

a nevelési-oktatási intézmény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nevelőszülői hálózat működtetője, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye kezdeményezésére.

Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye kezdeményezésére.

A szakértői vizsgálatok alkalmával hosszabb időtartamra (2-3 óra) készüljünk. A vizsgálat időtartamát befolyásolja, a gyermekek/tanulók munkatempója. Szüksége lehet a gyermekeknek/tanulóknak enni- innivalóra.

 A vizsgálat során megtörténik az anamnézis felvétele. Amíg a szülő interjúja zajlik, addig a gyermek/tanuló a gyógypedagógus kollégával elkezdi megoldani a tantárgyi tudás felméréséhez szükséges feladatlapokat. A szakemberek a tanulók iskolai füzeteit is megnézik. A pedagógiai vizsgálat alatt, igény esetén rövid szünet tartható. A pedagógiai és a pszichológiai vizsgálati rész között a kollégák szünetet tartanak, hogy a gyerekeknek/tanulóknak legyen idejük enni, inni és pihenni.

A pszichológiai vizsgálat után a vizsgálatban résztvevő szakemberek megbeszélik a tapasztalataikat, majd a szülőnek/szülőknek elmondják a vizsgálati eredményeket. A pszichológiai és pedagógiai vizsgálat kiegészülhet logopédiai és mozgásvizsgálattal is. A vizsgálat végeztével a tanulók igazolást kapnak.