„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés feladata, hogy sajátos eszközeivel elősegítse a beutalt tanulók, gyermekek egészségszintjének emelését a deformitások javításával, a szív és keringési szervek teherbírásának emelésével képessé tegye a gyermekeket a mindennapi élet feladatainak teljesítésére, összhangban az intézmények oktató-nevelő munkájával és az ott folyó testnevelés-oktatással.

A gyógytestnevelés a magyar oktatási rendszer unikuma.

 A gyógytestnevelés olyan oktatási-nevelési folyamat, amely a testnevelés és sport eszközeit, módszereit felhasználva a betegségek megelőzésében (másodlagos prevenció), az egészségi állapot és teljesítőképesség minél nagyobb mértékű helyreállításában fejti ki hatását.

A gyógytestnevelés komplex pedagógiai környezetbe, nevelési környezetbe ágyazott testnevelés tanóra, mely az adott elváltozás célzott terápiája mellett preventív és korrekciós célokat is szolgál a gyermek testi képességeinek, mozgásműveltségének fejlesztése által, továbbá kialakítja a sportolás iránti igényt. A gyógytestnevelés tehát határtudomány, a gyógyítás és a testnevelés közös érintkezési területén alakult ki és fejlődött tovább. A gyógytestnevelés a testnevelésen belül olyan önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok, elváltozások szerinti differenciált képességfejlesztés folyik, azok számára, akiket a szakorvos vagy az iskolaorvos gyógytestnevelésre utalt. A tanuló/gyermek teljes személyiségét fejleszti, az egészségükben bekövetkezett elváltozások rehabilitációját célozza, a testnevelés és sport speciális diagnózisokra lebontott speciális és célirányos alkalmazásával.