„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Tehetségazonosító vizsgálatra abban az esetben van lehetőség, amikor a szülő a gyermekében olyan jegyeket vél felfedezni, amelyek pozitív irányban térnek el az általános fejlődés menetétől és a gyermeke tehetségének felismerésében megerősítést igényel.

A vizsgálatra önkéntes jelentkezés útján van lehetőség, mely történhet intézményi támogatással, vagy anélkül is.  A vizsgálathoz szükséges nyomtatványok letölthetők intézményünk honlapjáról, de személyesen, papír alapon is igényelhető és benyújtható a szakszolgálati intézmény adminisztrációján. A tehetségazonosító vizsgálatra való jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • vizsgálat iránti kérelem
  • „Adatlap a fejlődési szint megítéléshez az iskolai felkészítés elősegítésére”
  • Szülői kérdőív
  • Intézményi kérdőív

 A kérdőívek a tehetségazonosító vizsgálat során fontos szerepet töltenek be. A diagnosztikus módszerek mellett információtöbbletet nyújtanak a vizsgálók számára. 

A tehetségazonosító vizsgálat a mozgásvizsgálattal kezdődik, amit a nyelvi területek vizsgálata, majd a pszichológiai, végül pedagógiai/gyógypedagógiai/játékpedagógiai vizsgálat követ. A tehetségazonosító vizsgálat minden esetben kiegészül egy szülői interjúval. Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a gyermek/tanuló a kiemelten tehetségesek körébe tartozó személy, úgy a szakvélemény tartalma útmutatás lehet a nevelési-oktatási intézményekben való ellátásban, segítségnyújtásban.