„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Logopédiai ellátás

A logopédia a gyógypedagógia egy speciális ága, amely beszéd-, hang-, nyelv-, és kommunikációs hibákkal, zavarokkal foglalkozik. Bármely területen is jelentkezzenek gyermekünk nehézségei, komoly kihatással lehet szociális kapcsolataira, életminőségére és/vagy tanulmányi, a későbbi teljes életpályájára. Éppen ezért nagyon fontos a minél korábbi beavatkozás, amely a szülő együttműködésével, az állandó otthoni gyakorlással válik valóban hatékonnyá.

A leggyakoribb logopédiai terápiák:

  • A beszédészlelés és beszédmegértés zavara
  • Megkésett beszédfejlődés, beszédindítás
  • Pöszeség
  • Orrhangzós beszéd
  • Beszédritmus zavara (dadogás, hadarás)
  • Diszfónia
  • Nyelvlökéses nyelés
  • Olvasás (diszlexia)-, helyesírás (diszortográfia)- és számolás (diszkalkulia) zavar megelőzése és kezelése

Mikor kezdődhet, és hogyan zajlik a terápia? A logopédus látókörébe általában az intézményekben végzett szeptemberi szűrés után kerülnek a gyermekek. Az eredmények függvényében a szakember dönti el, hogy szükség van-e beavatkozásra. A beszédprobléma alaki vagy tartalmi súlyosságától függően, akár már óvodás kor előtt is (korai fejlesztés, korai nevelési tanácsadás keretein belül) megkezdődhet a terápia. Logopédusaink kötelező jelleggel szűrik a hároméves és az ötéves korosztályt az óvodákban, a terápia szükségességéről a logopédus dönt, erről a szülő értesítést kap.

Ha a szűrés eredménye pozitív, akkor megkezdődik a logopédiai terápia személyre szabottan. Ennek időtartama egyénenként változó. Az órát szervezhetik egyéni, vagy csoportos (max. 6 fő) formában is. A cél, hogy a gyermekek lehetőleg már rendezett beszédállapottal kerüljenek az iskolába, megelőzve ezzel a komolyabb tanulási nehézséget.

Előfordulhat azonban, hogy a beszédprobléma még iskolás korban is fennál, ezért tagintézményünk az 1. és 2. osztályos tanulók szűréséről is gondoskodik, azonban a terápiát nem minden esetben tudjuk az iskolában megoldani. Ekkor a tagintézmény telephelyén a szülő igényelheti az ambuláns ellátást.

A logopédiai terápia sikerességéhez adott esetben külső beavatkozásra lehet szükség, például fül-orr-gégészeti (szervi sérülés kizárása), fogászati (fogszabályzás), vagy pszichológiai (dadogás, hadarás, mutizmus) vizsgálatra vagy beavatkozásra, mindez a logopédus javaslatára történhet.