„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Rene Asmussen, Pexels

Előfordulhat, hogy a kisgyermek fejlődésében az átlagtól valamilyen eltérés tapasztalható.

 Ezek az eltérések a következők lehetnek

  • mozgásproblémák,
  • az értelmi fejlődés elmaradása
  • megkésett beszédfejlődés
  • viselkedészavar
  • hallás-, látásprobléma
  • szobatisztasággal, alvással, táplálkozással kapcsolatos gondok

Mindezen esetekben felmerülhet a korai fejlesztés igénye, mely egy komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

Korai fejlesztésben azok a gyermekek vehetnek részt, akiket a vármegyei vagy az országos szakértő bizottság korai fejlesztésre javasol. 2017. március 1-jétől a 18 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében orvosi vélemény alapján a járási szakértői bizottság is megállapíthatja a korai fejlesztés jogosultságát. Ha a kisgyermek betöltötte a harmadik életévét, akkor jogosult pedagógiai szakszolgálat korai fejlesztésére, ha a vármegyei vagy az országos szakértői bizottság nem javasolja az óvoda megkezdését. Ha a gyermek súlyosan, halmozottan fogyatékos, az óvodai nevelést nem tudja megkezdeni, egészen az iskola megkezdéséig jogosult az ellátásra, (korábban ez az ellátás fejlesztő nevelés feladatellátásként jelent meg).

A korai fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik gyógypedagógus, konduktor és pszichológus segítségével. A foglalkozások egyénileg vagy kis csoportokban zajlanak.

Tagintézményünkben a korai fejlesztést konduktor, logopédus, gyógypedagógus és pszichológus szakember látja el. Többféle terápiát/módszert alkalmaznak a fejlesztések alkalmával, többségében a tagintézményünk barátságos fejlesztőhelyiségeiben, tornatermében, de a Bicskei Tanuszodában is zajlanak a vízi terápiák.

Ha problémát észlel a szülő vagy a szakember (védőnő, orvos stb.), akkor forduljanak tagintézményünkhöz, ahol kollégáink részletes tájékoztatást nyújtanak. A korai fejlesztés ellátásunk szoros kapcsolatban van a nevelési tanácsadás szakfeladatunkkal, ahová orvosi diagnózis/javaslat nélkül is lehet jelentkezni.