„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Minden gyermek különleges emberi lény, aki a saját, egyéni módján növekszik és fejlődik. Van, aki később éri el a fejlődés egyes fázisait, mint társai. Előfordul, hogy ez a késés a normál fejlődés változata. Sok esetben azonban az eltérő fejlődésű gyermekek segítségre szorulnak abban, hogy képességeiket a lehető legteljesebben kibontakoztathassák.

A korai fejlesztés a 0-6 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára ajánlott gyógypedagógiai, mozgásfejlesztő, konduktív és egyéb terápiás szolgáltatások köre.

A Dunaújvárosi Tagintézményben színtéren történik az ellátás:

  • ambuláns ellátás, szűrés-tanácsadás
  • integrált bölcsődei neveléshez kapcsolódó fejlesztés, tanácsadás

Ambuláns ellátás

0-3 éves korú gyermekek komplex fejlesztése történik, csoportos és egyéni modulban, gyógypedagógus és konduktor közreműködésével. „A csoportos modulban a szülői kompetencia, az egyéni modulban az egyéni bánásmód érvényesül jobban.„ A komplex fejlesztés magába foglalja a mozgás, a kognitív funkciók fejlesztését, az önellátási szokások, játéktevékenység és beszédfejlődés, szocializáció megsegítését.

Fejlesztések alanyai: megkésett fejlődésű (beszéd, mozgás, percepció tekintetében), funkció károsodott kisgyermekek, szimptómás rizikóbabák.

A korai konduktív pedagógia egy olyan korspecifikus terület, amely az ICP-s (Infantile Cerebral Paresis) és diszfunkciós gyermekek fejlődésével és teljes fejlesztésével foglalkozik.

A terápiás órák mellett biztosítunk szűrést és tanácsadást a város és térségének gyermekei számára. Rizikó faktorok: ikerszülés, koraszülés, hypoxiás állapot, patológiás szülés, teratogén ártalmak, infectio stb. A szűrés célja a korai gondozásba vétel és a prevenció.

Integrált bölcsődei neveltek ellátása

Dunaújvárosban a Hétszívirág Bölcsőde vállalta fel a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását. A Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusai több évtizedes tapasztalattal a napirendbe illesztve, a bölcsődében végzik a gyermekek komplex fejlesztését. A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással segítik a család kompetenciájának erősítését a gyermek fejlődésének érdekében.

Az intézmény fogadja a 0-6 éves korú SNI (eltérő értelmi fejlődésű, mozgássérült, látás-és hallásproblémákkal küzdő, beszédfejlődésben elmaradást mutató, viselkedési zavarral élő és autizmus spektrum zavarral küzdő) kisgyermeket.

Tapasztalataink szerint az integrált nevelés kölcsönösen jó hatással van mind az eltérő képességű, mind az ép gyermekekre, az ép gyermekek pozitív példát mutatnak a sérült gyermekek számára, megtanulják az egymáshoz való alkalmazkodást, egymás segítését, frusztrációtűrést.