„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye

Tagintézményünk 2013-ban a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás bázisán alakult meg. A Dunaújvárosi Nevelési Tanácsadó Intézet 1985. január 3-ával jött létre. A nevelési tanácsadók megszervezése vidéken 1978-84 között történt, ebben az időszakban megyénkben csak Székesfehérváron működött ilyen intézet. A megyeszékhely terheltsége sokat enyhült a dunaújvárosi nevelési tanácsadó létrejöttével.

A következő években több hasonló intézet jött létre még a környéken Sárbogárdon, Móron, Gárdonyban és Bicskén. A nevelési tanácsadó fejlődését jelzi, hogy az első tíz évében 6686 gyermek fordult meg a beszélgetéseken, foglalkozásokon. A kezdeti 2 fő főállású munkatárs után 1993-tól 5 fő dolgozhatott itt teljes munkaidőben.

Pixabay, Pexels

A dunaújvárosi logopédiai ellátás több mint 40 éves múltra tekint vissza. 1972-től az akkori Kisegítő Iskola egyik logopédus végzettséggel rendelkező gyógypedagógusa heti 3 órában tartott logopédiai fejlesztést az akkori Ságvári Endre – később Szilágyi Erzsébet – Általános Iskolában. A 70-es évek közepétől a Kisegítő Iskola – 1989-től Móra Ferenc Általános Iskola – kapott egy logopédus státuszt, így egy szakember teljes óraszámban dolgozott. A Vasvári Pál Általános Iskolában kapott helyet, és amtbuláns módon fogadta a szülőket, gyermekeket. Szűrést nem végzett, csupán a jelentkezőket látta el. Az iskola a 80-as évek elején fejleszthette tovább a logopédiai hálózatot. Rövid időn belül két álláshellyel bővült a logopédiai hálózat. Az igény az ellátásra azonban egyre nagyobb lett, így a három szakember sem volt képes azt teljességgel kielégíteni.

1993-ban lehetőség nyílt egy logopédiai tagozat indítására. A tagozat meg is alakult, első évében a Móra Ferenc Általános Iskolához tartozott Városi Logopédia néven, 8 álláshellyel. Már akkor elkezdődött a logopédiai munka mennyiségi és minőségi fejlesztése. A várost körzetekre osztották. Mindegyik logopédus kapott egy körzetet, és ő látta el az oda tartozó közoktatási intézmények rászoruló gyermekeit. A logopédusok a saját körzetük egy-egy intézményében kaptak kezelőhelyiséget. Bizonyos szakosodás indult el a szakemberek között, akik egy-egy területre specializálódtak. Pl: diszlexia prevenció, diszlexia redukáció, pösze terápia, dadogók kezelése. Megindult a szűrés is. Év elején a szakemberek minden óvodában, iskolában elvégezték ezt. Kapcsolatépítés kezdődött az intézmények pedagógusaival is.

1995-től a városi logopédiai hálózat önállósult, Beszédjavító Intézet néven önálló jogi személyként működött.

1997-től a Petőfi ligetben az Egészségmegőrző Központ megüresedett helyét az intézmény rendelkezésére bocsátották. Így az lett a központ. Fejlesztőeszközöket kapott minden körzet, megindult a számítógépes terápia is. Néhány szakember elvégezte az Ayres és alapozó terápiákra jogosító tanfolyamot. A központban tornaszoba is működött, ahol mozgásterápiával fejlesztették a halmozottan sérült gyermekeket. 2001-ben az intézmény központja a Margaréta Óvoda felső emeleti helyiségébe költözött a Nevelési Tanácsadó mellé. 2011 augusztusában a Logopédiai Intézet megszűnt önálló intézményként működni. 18 év után ismét a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény tagozataként működött.

2013-ban a nevelési tanácsadást és logopédiai ellátást végző szervezetünk feladatainak jelentős kibővítésével a megyei szerveződésű pedagógiai szakszolgálat részévé vált Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye elnevezéssel.

Szakmai fejlődésünket a specializálódás erősödése jellemzi, együttműködésünket kívánjuk széles körben kiterjeszteni.