„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Tehetségazonosító vizsgálatra felkészítő online képzés

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozó munkaközössége által kidolgozott, az FMPSZ Székesfehérvári Tagintézményének diagnosztái által kipróbált szakmai és gyakorlati tehetségazonosítási folyamatok tapasztalatainak átadására 2020.12.01-jén és 2020.12.03-án került sor online szakmai képzés keretlében.

A képzésen a FMPSZ tagintézményeinek delegáltjai vettek részt (pszichológusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, tehetséggondozó koordinátorok).

A két szakmai nap alkalmával a teljes és komplex vizsgálati folyamattal ismerkedhettek meg a résztvevők. A program a szakszolgálati tehetségazonosítás és az annak lezárásaként létrejövő szakmai alapú szakvélemény tartalmi elemeit és felépítését közvetítette a hallgatóság számára.

A szakmai napok felépítése a szakszolgálati tehetségazonosító vizsgálati folyamat tematikája szerint zajlott.

2020.12.01.

  • Általánosan a tehetségről, mely a kapcsolódik a szakszolgálati diagnosztikus folyamathoz.
  • A tehetségazonosító vizsgálat igénylésének módja; tehetségazonosító vizsgálati kérelem és az ehhez kapcsolódó információk megszerzése.
  • A mozgásvizsgálat szükségessége, folyamata, súlypontjai és a korosztályosan alkalmazott eljárások, értékelés a folyamat szempontjából. Pozitívumok és eltérések hatása az egyén fejlődésére.
  • A nyelvi készség vizsgálatának helye a tehetségazonosítás diagnosztikus folyamatában, területek, erősségek és gyengeségek, összefüggések.
  • A szülői interjú és annak helye, tartalma a tehetségazonosítási folyamatban, differenciáló és megerősítő jellege, területei.

2020.12.03.

  • Összefoglaló az első szakmai nap tartalmáról, az alkalmazásra kerülő különböző típusú kérdőívek szerepe a folyamatban (szülői, intézményi, TehetségKapu portál)
  • A pszichológiai vizsgálat tapasztalatai a tehetségazonosítás diagnosztikus folyamatában. Attitűd, területek, módszerek, eszközök alkalmazása és szükségessége a korrekt, objektív és személyre szabott  vizsgálati folyamatban. A szakvéleményben megfogalmazásra kerülő pszichológiai összegzés és annak hatása az ellátási folyamatra.
  • A pedagógiai vizsgálat és a gyógypedagógiai vizsgálat területei, alkalmazott eljárások, módszerek, eszközök. A pedagógiai vizsgálatot végző kolléga szempontváltása a diagnosztikai folyamatban (pozitív tulajdonságok fókusza, emellé rendelten a gyengeségek megfigyelése).
  • A tehetségazonosító vizsgálati szakvélemény felépítése, tartalmi elemei, kompetenciái, kapcsolódási lehetőségei. A diagnosztikus területeken közreműködő szakemberek kompetenciái a szakterületi véleményben történő tapasztalatok megfogalmazásánál, a koordinátorok bekapcsolódási lehetősége és kompetenciája a szakvélemény megírásában.
  • Anonim szakvélemény minták elemző bemutatása, elvárások, lehetőségek, szükségletek összehangolása.

A két alkalommal megvalósult szakmai információátadás célja a tagintézményeknél megvalósuló kiemeleten tehetséges gyermekek/tanulók szakszolgálati gondozásának meglapozása és a szakmai támogatás megszervezése volt.

A szakszolgálati tehetségazonosítás diagnosztikus folyamatában a tapasztalatok átadása lényeges és kívánatos. A szülők közül egyre többen igénylik a tehetségazonosító vizsgálatot. A vizsgálati kérelmek emelkedő száma mögött a szülők támogatási, illetve a célzott segítségnyújtási szándéka áll.

A tehetségazonosító vizsgálatok egyes területeinek elvégzésében a diagnosztikus munkában gyakorlott szakemberek közreműködése kívánatos, a tehetségkritériumok megfelelő megtalálása és egyénre szabott helyzetben történő pozitív értékelése nagy rutint kíván.

                                                   Dr. Nochtáné Bakonyi Erika

FMPSZ tehetséggondozó munkaközösség-vezető, koordinátor