„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Tábor az intenzív fejlesztés jegyében

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye 2021. 09. 20-tól 09. 22-ig tábort szervezett óvodás és kisiskolás korú gyermekek részére az intenzív fejlesztés jegyében Velencén.

Intézményünkben hagyománya van ennek a programnak, melyet a járványhelyzet miatt ebben az időszakban volt alkalmunk megszervezni.

A nap során a programban résztvevő gyermekek gyógytestnevelés és néptánc, logopédiai és kézműves foglakozásokon vehettek részt. Az intenzív foglalkozások elősegítik a megszerzett, elsajátított ismeretek elmélyülését, illetve lehetővé teszik a további fejlődést.

A mozgásos tevékenységekben való részvétellel fejlődött nagymozgásuk összerendezettsége, téri tájékozódásuk, ritmusérzékük, egyensúlyérzékük, verbális megfigyelőképességük és emlékezetük, szabálykövetésük, szociális készségeik.

A kézműves foglalkozás során igyekeztünk az adott korosztályoknak megfelelő feladatokkal megkínálni a gyerekeket, hajtogatással békát készítettek, tematikájában kapcsolódva a logopédiai fejlesztés során elhangzó meséhez. A munkadarabok készítése során díszítettek, hajtogattak, ragasztottak, melynek hatására fejlődött a finommotorika, szem-kéz koordináció, figyelem, esztétikai érzék, szerialitás, ceruzafogás, írásnyomaték, vizuális megfigyelőképesség és emlékezet. Alakult igényességük saját munkájukra és környezetükre vonatkozóan.

A logopédiai foglalkozások során nagy hangsúlyt fektettünk az artikuláció és a nyelvi területek, a hallási figyelem és differenciálás, a verbális megfigyelőképesség és emlékezet, a szerialitás fejlesztésére. Tettük mindezt úgy, hogy ezen területeket összekapcsoltuk mozgásos tevékenységekkel.

A foglalkozásokon forgószínpad-szerűen vettek részt a gyerekek.