„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

„Őszi tábor” az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményében

A már hagyományossá vált fejlesztő táborunkat ebben a tanévben is az EFOP-3.1.6-16-2017-00034 (Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért) projekt keretében valósítottuk meg a teljes pedagóguskollektíva részvételével.

Intézményünk 2014 és 2019 között minden tanév végén megszervezte a korai fejlesztés és nevelési tanácsadás szakfeladaton részt vevő 2-6 éves gyermekek részére a „Nyári tábort”. Az elmúlt két tanévben a járványhelyzet miatt erre sajnos a tanév végén nem volt lehetőségünk, így a 2021/22-es tanév első hónapjára a korábbi hagyományokra alapozott, de a jelenlegi helyzethez, létszámhoz, adottságokhoz igazodó, kissé rendhagyóbb „Őszi tábort” szerveztünk.

Továbbra is az volt a célunk, hogy a korai életszakaszban fejlesztési lehetőséget nyújtsunk a gyermekek részére, a nagy- és finommozgás, a beszéd és nyelv területén, valamint a kognitív területeken.

Több korcsoportnak, több helyszínen szerveztük meg a komplex ellátást:

  • a 0-3 éves korú nevelési tanácsadás keretében ellátott beszéd- és mozgásfejlődésben elmaradó gyermekeknek az ügyviteli telephelyen,
  • a 0-6 éves korú korai fejlesztésben részesülő gyermekek részére az ügyviteli telephelyen és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodában,
  • a kiscsoportos korú, megkésett beszédfejlődés terápiájában részesülő óvodás gyermekek részére a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodában,
  • a 6 éves, szenzoros integrációs terápiás ellátásban részesülő nagycsoportos gyermekek részére az ügyviteli telephelyen,
  • és a nagycsoportos korú prevenciós szemléletű komplex fejlesztésben részesülő gyermekek részére az igari, sárszentmiklósi, töbörzsöki, sárszentágotai, alapi, mezőszilasi, cecei óvodában.

A különféle korcsoportok adottságainak figyelembe vételével történt a tervezés és a megvalósítás az „ŐSZ” témakörében. A program a Pedagógiai Szakszolgálat épületében, valamint az ellátási körzetünkben lévő több óvodában, kiscsoportos formában valósult meg. Az egyéni igényeknek megfelelően esetenként szülő jelenléte is szükséges volt, ez leginkább a korai fejlesztésben és a korai életkorú nevelési tanácsadásban részesülő gyermekek esetén volt jellemző. A tábor időtartama a délelőtti órákra korlátozódott (8:00-11:00 óráig). A foglalkozásokon a nagy- és finommozgás, kognitív képességek, nyelvi fejlesztés és kézműveskedés, alkotás keretében vettek részt a gyerekek a tevékenységben. A foglalkozások ideje alatt pszichológusunk igény szerint egyéni tanácsadást nyújtott a szülők részére. A legkisebbeknek csütörtökön 10 órától ringató foglalkozást szerveztek a szakemberek. A szülők babáikkal irányítás mellett játékos fejlesztő foglalkozáson vettek részt.

A tábor hetében összesen 65 gyermek volt jelen.

Nagyon sikeres, jó hangulatú hetet tudhatunk magunk mögött.