„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

“Nyári tábor” Gárdonyban 2018

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye hagyományosan, minden év június 3. hetében tartja nyelvi-, mozgás-, képességfejlesztő táborát azon 5 éves gyermekek számára, akik a tanév során szakszolgálati ellátásban vettek részt. Idén június 18-22 között tartottuk meg a tábort.

A célunk az volt, hogy kilépve a szoros értelemben vett szakszolgálati feladatellátás keretei közül egy olyan egyhetes iskola-előkészítő tábort szervezzünk az ellátási területünkön élő gyermekek számára, melynek során integrálhatjuk a tanév során megszerzett, kialakított és fejlesztett készségeket, képességeket. Más módon strukturálhatjuk a megszerzett tudást. A megismerésnek, tapasztalatszerzésnek olyan formáit tudjuk alkalmazni, melyre a napi rutin során, a logopédia, gyógytestnevelés keretében nem adódik lehetőség. Olyan kötetlen légkörben megvalósított komplex fejlesztés történjen, melynek során a gyerekek a megszerzett tapasztalatokat, információkat, kialakított és fejlesztett készségeket új módon integrálhatják, ezáltal elősegíthetjük a sikeres iskolai beválásukat,
megkönnyítjük az óvodából iskolába történő átmenetet.

A foglalkozások mindennap reggel 8 órától 12 óráig tartottak.

A tábor három helyszínen valósult meg: Gárdonyi Óvoda Székhelyintézmény, Gárdony, Agárd, Óvoda u. 25.; Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája, Gárdony, Posta u. 20.; Sukorói Óvoda, Sukoró, Óvoda
utca 2/b.

Ezúton is köszönjük az intézményeknek, hogy biztosították a helyszínt a tábor idejére. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye hagyományosan, minden év június 3. hetében tartja nyelvi-, mozgás-, képességfejlesztő táborát azon 5 éves gyermekek számára, akik a tanév során szakszolgálati ellátásban vettek részt. Idén június 18-22 között tartottuk meg a tábort.