„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Ágazatközi együttműködési lehetőségek a Sárbogárdi járás területén

Sárbogárdon a Polgármesteri Hivatal Dísztermében került megrendezésre a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye szervezésében a „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, ágazatközi együttműködést segítő műhelymunka.

A program célja az ágazatközi együttműködés fejlesztése, betekintés nyújtása a különböző szakterületek mindennapjaiba, az együttműködési lehetőségek feltérképezése a koragyermekkori intervenció területén a köznevelés, az egészségügy és a szociális szféra szakembereinek
közreműködésével.

Takácsné Koncz Zsuzsanna, az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményének igazgatója üdvözölte a jelen lévőket, majd Novák Kovács Zsolt, Sárbogárd Város alpolgármestere köszöntötte a megjelent ágazatok képviselőit. Beszédében hangsúlyozta az együttműködés jelentőségét.

Elsőként Dr. Oroszlányné Dr. Mányoki Lídia gyermek háziorvos, szakorvos „Jancsika vagy János” című előadásában hallhattunk arról, hogy mit tehet a háziorvos, házi gyermekorvos a korai felismerés, fejlesztés érdekében. A doktornő előadásában nagy hangsúly helyezett a korai felismerésre. Beszélt
arról, hogy ez kinek a feladata, mire kell figyelni, ha észleltük a problémát, mi a további tennivaló, kik a veszélyeztetettek? Tájékoztatta a jelen lévőket arról is, hogy a házi gyermekorvos, szakorvos a megjelent gyermek esetében mit vizsgál? Ha valami gyanújelet észlel, milyen további javaslatokkal él.

Sikerekről, nehézségekről egyaránt beszámolt. Hangsúlyozta az utánkövetés lehetőségének fontosságát. Bemutatta a járásban biztosított orvosi, a megyében elérhető szakorvosi ellátásokat, valamint az országos szinten kiemelkedően működő szakambulanciákat, kórházakat, ahová probléma esetén fordulhatunk. Előadása végén egy igen tanulságos történetet osztott meg velünk a fülemüléről.

A szerteágazó védőnői tevékenységet mutatta be Nagyné Tóbel Mária járási vezető védőnő. Láthattuk, hogy a védőnők szerepe a nővédelemmel kezdődik, a várandós, gyermekágyas anyukák és gyermekeik gondozásával folytatódik, valamint az iskola-egészségügyi ellátást is felöleli. A vezető védőnőtől hallhattunk a védőnői gondozás céljáról, a tanácsadások, szűrővizsgálatok fontosságáról. Bemutatta azokat a legfrissebb szakmai anyagokat, jogi szabályozókat, amelyek meghatározzák a védőnők
tevékenységét. Hangsúlyozta az ágazatok közötti együttműködés szükségességét.

A sikeres ágazatközi együttműködést Ladányi Mészáros Judit a Sárbogárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egységének vezetője egy pozitív kicsengésű eset bemutatásával szemléltette.

Ezt követte a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményében zajló korai intervenciós ellátás bemutatása. Az intézményről, az intézményben dolgozó szakemberekről, a jogszabály által meghatározott feladatellátásról Móricz Julianna a tagintézmény igazgatóhelyettese beszélt.

Fekti Ildikó fejlesztőpedagógus, szomatopedagógus, TSMT terapeuta, neuro-hidroterápiás szakember bemutatta az intézményünk által biztosított TSMT és NHT terápiákat. Hallhattunk a terápiák elméleti hátteréről, célcsoportjáról, az alkalmazás lehetőségeiről, a szükséges eszközkészletről. Fotók és videofelvételek által szemléltette az intézményünkben működő ellátást.

Sepsi-Fejes Tünde konduktor a konduktív pedagógiai ellátás elméleti és gyakorlati alapjairól, a konduktív terápiáról, a konduktor feladatairól beszélt. Ő is fotókkal és videofelvétellel érzékeltette a terápia fontosságát, szükségességét, a fejlesztés hatékonyságát.

Molnárné Koncz Éva logopédus, látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus a beszédfejlődés lépéseiről, a nyelvi késés okairól, tüneteiről, a szűrés, vizsgálat menetéről, és a korai fejlesztésben
alkalmazható terápiás lehetőségekről tartott előadást.

A kerekasztal-beszélgetésre a büféasztal mellett került sor. A résztvevők sok új információval gazdagodhattak. Az ágazatok jelenlévő képviselői megerősítették a hatékony együttműködés fontosságát a koragyermekkori intervenciós ellátás érdekében.