„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Szakmai délelőtt a Székhelyintézményben

2022. június 20-án a győri Sün Balázs Óvoda részeként működő utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársai látogattak el hozzánk a Székhelyintézménybe, összesen 16 fővel. Feladatuk a Győr város által fenntartott óvodák sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeinek ellátása. Színvonalas szakmai előadássorozatot szerveztünk számukra. Az előadások kiválasztásakor elsődleges szempont volt, hogy bemutassuk a jó gyakorlatainkat, illetve hogy vendégeink az elhangzottakat a későbbiekben munkájuk során hasznosítani tudják. A 10.00 órától 12.15-ig tartó szakmai program az alábbi prezentációkból állt össze: 

  • Dr. Mile Anikó: A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat bemutatása
  • Nagyné Burka Brigitta: Egészségügyből a korai fejlesztésbe, korai fejlesztésből az óvodába – a gyermek átvezetése a különböző ellátási formák között
  • Gránitzné Kratancsik Rita: „Ugró-iskola” – az írás-, olvasás készültség fejlesztése 
  • Hargitai Enikő, Móricz Julianna: Kétnyelvűség – problémák és megoldások
  • Gedő Ágnes: A pszichológiai segítségnyújtás lehetőségei az óvodában

Vendégeink elismeréssel adóztak intézményünk innovatív tevékenysége iránt és elégedetten távoztak a rendezvényről. Köszönjük kollégáinknak a színvonalas előadásokat!