„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Palotai úti esték

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézményének Palotai úti telephelyén a 2020/2021-es tanévben is megrendezésre kerül a „Palotai úti esték” programsorozat. Tekintettel a járványidőszakra, online szervezünk meg különböző témákban a mindennapi munkánkat is érintő, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai kérdéseket feldolgozó előadásokat.

Az esték célja, hogy együtt gondolkozzunk, beszélgessünk, tapasztalatot cseréljünk és rávilágítsunk egy-egy szakterületen belüli problémás, lényeges mozzanatokra. Ezen alkalmakra szeretettel várjuk a bármely korosztállyal foglalkozó pedagógusokat, gyógypedagógusokat, pszichológusokat, valamint a védőnőket, kisgyermeknevelőket, szülőket.

Online szervezéssel lehetőségünk nyílik kis csoportban egy-egy téma megismertetésére, feltárására, figyelemfelhívásra, megoldási módok bemutatására, tapasztalatok megbeszélésére, sőt akár eszközök, helyzetek gyakorlati kipróbálására is.

2020 novemberében témánk a Tankötelezettség, állapotfelmérés, iskolakészültség volt a szakszolgálat szemszögéből.

Az előadást Pápai Katalin Andrea igazgató, bizottságvezető, Horváthné Blizman Klára igazgató-helyettes, Gülec Györgyi gyógypedagógus és Gilyén Annamária pszichológus tartották a Microsoft Teams felületen, online.

Témáik a következők voltak:

  • Tankötelezettség a vezető szemszögéből: 1. Szülői kérésre az Oktatási Hivatal (OH) 1 évre felmentheti a gyermeket a tankötelezettség alól. 2. A szakértői bizottság 2021.01.15-ig a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség státuszában lévő, tanköteles korú gyermeknek további 1 év óvodai nevelést javasolhat.
  • A folyamat(ok) bemutatása:
    1. Állapotfelmérés iskoláskorú gyermekeknél BTMN státuszra vonatkozóan.
    2. Iskolakészültség: OH felkérése alapján kifejezetten beiskolázásra vonatkozóan.
  • Állapotfelmérés BTMN státuszra vonatkozóan, tanköteles korú gyermek esetében a gyógypedagógiai vizsgálat szemszögéből.
  • Állapotfelmérés BTMN státuszra vonatkozóan, tanköteles korú gyermek esetében a pszichológiai vizsgálat szemszögéből.

A résztvevőktől sok pozitív visszajelzés érkezett, igen tartalmasnak és hasznosnak ítélték az előadáson való online részvételt.