„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Tehetség szülőklub

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye a „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” című, EFOP-3.1.6.-16-2017-00034″ azonosító számú pályázat keretében 2021.10.21-én szervezte meg a Tehetség szülőklubot, melynek fő célja a tehetséggondozás lehetőségeinek megosztása az eltelt időszak tapasztalatainak függvényében, ismeretek, jógyakorlatok és felmerülő nehézségek számbavétele.

A szülőklub az online térben került megvalósításra. A programot több fórumon is meghirdettük, részben az oktatási intézmények közvetítésével, másrészt pedig a már korábban tehetségazonosító vizsgálaton részt vett gyerekek szülei felé, a tehetség munkaközösség tagjainak bevonásával.

A szülőklubot négy fő programpont köré építettük fel. Először a Zöld Kakas Líceumról hallhattak a szülők egy beszélgetést, pszichológus kollégánk vezetésével. Másodszor a Mathius Corvinus Collegium (MCC) régiókoordinátora ismertette a tehetségprogramjukat. Ezt követően számoltunk be az intézményünkben készülő/bővülő Digitális játékgyűjteményről és ennek további lehetőségeiről. Mindhárom témakör mentén fontosnak tartottunk az interaktív jelleget, biztatva a szülőket az aktív részvételre, bekapcsolódásra. Végül pszichológus, gyógypedagógus, tehetséggondozó koordinátor irányítása mellett a szülők számára lehetőséget biztosítottunk az eszmecserére, a saját gyakorlati tapasztalataik megbeszélésére, a felmerülő problémák, kérdések átdolgozására.