„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Kifigyel Egyesület

Az egyesület adatai

Az egyesület neve: Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekekért Egyesület
Az egyesület rövidített elnevezése: KIFIGYEL Egyesület
Az egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Móri út 39. II. 7.

Az egyesület fő célja

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hatékony megsegítéséhez szükséges humánerőforrás és infrastrukturális feltételek fejlesztése.

Részcélok

 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás népszerűsítése, társadalmi jelentőségének elismertetése
 • Szakmai konferenciák, egyéb szakmai rendezvények szervezése
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel foglalkozó szakemberek szakmai kompetenciáinak fejlesztése
 • Oktatás, képzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzés szervezése és lebonyolítása
 • Szakmai kiadványok szerkesztése, kiadása
 • Feladatbankok, tudástár létrehozása
 • Pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai módszertani bázis működtetése
 • A praxis minőségének javítása érdekében pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai jellegű tudományos kutatások szervezése, lebonyolítása
 • Határon túli magyar és nemzetközi szervezetekkel való együttműködések kialakítása
 • A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű, valamint a kiemelten tehetséges gyermekekkel való foglalkozás infrastrukturális feltételeinek javítása (korrekciós-, kompenzációs-, fejlesztő-, valamint gyógyászati eszközökkel való ellátottság javítása, a foglalkozások, programok anyagszükségletének biztosítása)
 • Társadalmi beilleszkedést segítő, szociális, egészségmegőrző, készség- és képességfejlesztő, valamint közösségi szolgáltatások biztosítása tréningek, táborok, egyéb programok szervezésével
 • Szakemberek mentálhigiénés támogatása
 • Szakmai elismerések, díjak alapítása és adományozása
 • A célok megvalósítása során az Egyesület kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését

Az egyesület tevékenysége

 • Kulturális, információs és kommunikációs tevékenység
 • Oktatást kiegészítő tevékenység – 8560
 • Kutatási tevékenység
 • Szociális tevékenység
 • Nemzetközi tevékenység
 • Egyéb tevékenység

Letölthető dokumentumok