„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Mozgás Napja 2022. május 4.

Intézményünk holisztikus szemléletében a rendszeres mozgás mellett a rekreációra is nagy hangsúlyt fektetünk, fontosnak tartjuk az egészségmegőrzést, a testi és szellemi felfrissülést. Ezért is neveztünk be a 2022. május 4-re meghirdetett Országos Mozgás Napja programba. Szakszolgálatunk gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, illetve a gyógytestnevelés szakfeladatot végző kollégái vállalták a program koordinálását, a megszervezett mozgásos aktivitásokhoz pedig a tagintézményekben dolgozó kollégák, a családok és a szülők is csatlakoztak. 

Május 4-én több tagintézményünkben a gyógypedagógusok, konduktorok játékos mozgásfoglalkozásokat szerveztek a gyermekeknek. Martonvásári Tagintézményünk Ercsiben lévő telephelyén a korai fejlesztésben résztvevő gyermekeket vontuk be a program keretében egy komplex mozgásfejlesztésbe. A Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephelyén május 4-én együtt mozogtak a korai fejlesztésben résztvevő gyermekek és szüleik. A Bicskei és Dunaújvárosi Tagintézményben a pervazív zavarral és autizmussal diagnosztizált gyermekek és családjaik vettek részt a programban, ahol a sérülésspecifikumnak megfelelő, de változatos eszközöket és mozgásformákat alkalmaztunk.

A gyógytestnevelés szakfeladaton dolgozó gyógytestnevelőink 8 tagintézményünk járási körzetébe tartozó intézményekben rendezték meg a programokat. A gyógytestnevelés foglalkozásokon megjelenő gyermekek az óvodás és iskolás korosztályba tartoztak. A Gárdonyi Tagintézmény gyógytestnevelői 3 helyszínen tartották meg a Mozgás Napját. Mozgásos akadálypályát készítettek tornateremben és a szabadban, valamint jógafoglalkozást is tartottak a gyermekek számára. A Móri Tagintézmény szakemberei által a Mozgás Napjára szervezett programon 22 gyermek vett részt. A Martonvásári Tagintézmény gyógytestnevelői 3 helyszínen csatlakoztak a Mozgás Napja programsorozathoz. A gyermekek a programok keretében játékos akadálypályán mozogtak. A Dunaújvárosban dolgozó gyógytestnevelő szakember a járási óvodában mozgatta meg a gyermekeket. A Székesfehérvári Tagintézmény Palotai úti telephelyén dolgozó kollégáink is részt vettek a Mozgás Napján, az egyik helyi általános iskola tornatermében tornáztak a gyermekek. Sárbogárdi Tagintézményünk szakemberei az óvodában, általános iskolában tornáztatták meg a gyermekeket.