„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Kétnyelvű/többnyelvű gyermekek nyelvi fejlesztése

a beszédindítástól az olvasás-, írástanításig

(Móricz Julianna gyógypedagógus, FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye)

2023. 04. 21.

Nagy megtiszteltetés volt számomra a felkérés a Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről, hogy a Hétvégi Magyar Iskolák VI. Találkozóján a kétnyelvűség témakörében tartsak előadást. Az előadásra az online térben került sor több mint 30 ország, több mint 160 résztvevőjének jelenlétével.

Az előadás Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntőjével és tájékoztatójával kezdődött, melyben általános nemzetpolitikai kérdésekről hallhattunk.

Ezt követően Ljubka Katalin tájékoztatta a hallgatóságot a Külgazdasági és Külügyminisztérium Képzésekért, Ösztöndíjprogramokért és Tudománydiplomáciáért Felelős Helyettes Államtitkárság képviseletében.

A digitális világ lehetőségeiről és veszélyeiről több előadó is beszélt.

Elsőként Hal Melinda, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézet vezető kutatója és a Bajai Szent Rókus Kórház klinikai szakpszichológusa tartotta meg előadását, melynek címe: Oktatási és társadalmi kihívások a tanulási teljesítmény tükrében. Iskolában a lélek vagy lélekben a tanulás? 

Majd Dr. Fazekas Ágnes, oktatáskutató, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának adjunktusa előadását hallhattuk, melynek címe: Krízisinnovációk kialakulása, természete és hosszabb távú hatásai az oktatás világában.

Őt követte Bognár Amália, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar munkatársa, „Képességfejlesztés kisgyermekkorban padlórobotok és unplugged kódolás segítségével” című előadásával.

A fejlesztőpedagógiai kérdések blokkban elsőként a „Hiperaktív gyerekek az iskolapadban” című előadást hallhattuk. Az előadó Reiger Andrea, címzetes igazgató, mesterpedagógus volt.

Ezt követte előadásom. Kétnyelvű/többnyelvű gyermekek nyelvi fejlesztése a beszédindítástól az olvasás-, írástanításig (Móricz Julianna, tanító, szakvizsgázott gyógypedagógus, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár, mesterpedagógus, FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye).

30 perc állt a rendelkezésemre, hogy az általam megszerzett személyes és szakmai tapasztalatokból kis ízelítőt, ötleteket, javaslatokat, rövid összefoglalót adhassak a hallgatóságnak, akiknek szívügyük a külhoni magyarság identitásának és a magyar nyelvnek a megőrzése, ápolása.

Előadásomban bemutattam kapcsolatomat a kétnyelvűséggel.

Röviden beszéltem a kétnyelvű gyermek nyelvi fejlődéséről a szakirodalom és saját személyes tapasztalatom alapján.

A beszédindítás, beszéd- és nyelvi fejlesztés szempontjairól, terápiás folyamatáról 2 és fél éves kortól.

Az olvasás, írás elsajátításának előkészítéséről nagycsoportos óvodás korban, az olvasástanításról.

Előadásomat rövid videókkal igyekeztem szemléletesebbé tenni.

Bízom benne, hogy a hallgatóság hasznosnak találta az általam elmondottakat.

A programot Fazakas Szabolcs előadása zárta: Legendárium bemutató – mesék és legendák a Kárpát-medencéből.