„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Nyitó-záró értekezlet 

2022. augusztus 31-én tartottuk a hagyományos nyitó-záró értekezletünket. A jelenlévők köszöntése és az új kollégák bemutatása után Dr. Mile Anikó főigazgató asszony beszámolt a 2021/2022-es tanév történéseiről, értékelte a szakszolgálati feladatok ellátását tagintézményi bontásban és összesítve. Ezt követően elfogadtuk a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot, majd a munkaközösség-vezetők beszámolói következtek: értékelték az elmúlt tanév eredményeit és szakmai kihívásait. 

A már negyedik éve meghirdetett belső pályázatunk kollégáink szakmai innovációit hivatott bemutatni, a beérkezett színvonalas pályaműveket oklevéllel ismertük el. Elismerő oklevélben részesültek: Lakos Angéla a Dunaújvárosi Tagintézményből, Gránitzné Kratancsik Rita, Szabóné Tóth Judit, Tabi Adrienn, Németh Mária a Gárdonyi Tagintézményből és Siteri Erika, Bakos Adrienn, Boncza Katalin, Végh Szilvia a Móri Tagintézményből.

Átadtuk a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2021/2022-es tanév nem pedagógus munkakörű dolgozó elismerését is, ezt Vas Eszter Szilvia, a Dunaújvárosi Tagintézmény adminisztrátora vehette át. 

A rendezvény végén a nyugdíjba vonuló kollégáink vették át az okleveleket és díjakat életpályájuk elismeréseként: Nagy László Attiláné pályaválasztási tanácsadó pedagógus a Székhelyintézményből és Takácsné Csór Marianna logopédus a Dunaújvárosi Tagintézményből.