„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Iskolára felkészítő tábor a Sárbogárdi Tagintézményben

Az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye idén először iskolára felkészítő tábort szervezett. Összesen 21 iskolába készülő gyermeket fogadtunk Sárbogárd város óvodáiból 2022. június 20-tól június 24-ig. A délelőtti játékos foglalkozásokon az olvasás-írás, a számolás előkészítése, a mozgás és a szociális készség fejlesztése valósult meg. A foglalkozásokat gyógypedagógusok, logopédusok, konduktor, pszichológus és gyógytestnevelő szakemberek vezették. A délelőtti foglalkozásokon a gyermekek az iskolai rendhez hasonló beosztásban vettek részt. Harminc perces „óráik” voltak, a tízórai szünetben az otthonról hozott ételt fogyasztották el, majd az udvaron lazítottak. A hétfői megszeppenés hamar elmúlt, helyére a kíváncsiság, a játék és a feladatok izgalma lépett. Ellenőrző könyv helyett dicséretgyűjtő füzetbe kaptak matricákat, nyomdákat. Minden reggel izgatottan várták az újabb kihívásokat, örömmel játszották el, hogy már iskolások.

Pénteken a tábor zárása alkalmával egy akadálypályán haladtak végig, majd a tűzoltók és a rendőrség bemutatóját élvezhették. Pedagógusként a legnagyobb dicséret volt számunkra a gyerekek öröme, lelkesedése, a szülők elégedettsége és együttműködése. Jó pihenést és eredményes tanulóéveket kívánunk minden iskolába készülő gyermeknek!