„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Erasmus+ mobilitás Belgiumban

2022 októberének első hetében 3 kollégánknak nyílt lehetősége arra, hogy Erasmus+ mobilitásra utazzon Belgiumba a WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement) belga partnerünk közreműködésével. Dr. Sántha-Malomsoki Ágnes, Pinczés Gréta és Gedő Ágnes 2022. október 3-tól 7-ig, összesen 5 napon keresztül vettek részt job-shadowing-on Liege-ben és a környező városok iskoláiban.

A sikeres pályázat megírása közel fél éven keresztül zajlott és hatalmas munkával járt, a mobilitás előkészítése szintén rengeteg időt vett igénybe, de bátran mondhatjuk, hogy megérte a fáradtságot.

2022. október 3-án, hétfőn házigazdáink Tihange-ban, egy képzési központban fogadtak bennünket, bemutatták a szervezetüket és a működésüket. A WBE által fenntartott területi pólusok szakemberei az intézményekben segítik a sajátos nevelési igényű gyerekek inklúzióját változatos módszerekkel. A területi pólusok feladatköre hasonló a Szakszolgálatéhoz, egy CPMS nevű szervezettel együtt kívülről segítik a nevelési-oktatási intézményekben zajló munkát.

Erasmus mobilitásunk második napján, 2022. október 4-én egy Waremme-i általános tantervű iskolában jártunk, ahol a helyi területi pólus munkatársainak segítségével egy évvel ezelőtt indult el a co-teaching módszer alkalmazása. Látogatásunk során megismerkedtünk a co-teaching elméletével és gyakorlatával. A co-teaching projektben részt vevő pedagógusok munkáját a területi pólus 2 szakembere hetente több alkalommal a helyszínen, az osztályteremben, együtt tanítva segíti.

2022. október 5-én délelőtt a területi pólus szakembereinek képzésén vettünk részt Tihange-ban, ahol kisebb csoportokban a pedagógusokkal való hatékony kommunikáció formáiról, a co-teaching elméletéről, illetve a nem átlagos, de integráltan nevelt gyermekek oktatása során alkalmazható kreatív pedagógiai eszközök összeállításáról esett szó. Ezután sajátélményű oktatásban részesültünk a pedagógusok számára kialakított, a tanulók erősségeire építő, fejlesztési célokat szolgáló online platform használatáról. A napot Liege-ben, egy hagyományos belga sörözőben zártuk a házigazdáinkkal együtt elköltött ebéddel, ezután városnéző sétára indultunk, és megmutatták nekünk Liege néhány nevezetességét.

Erasmus+ mobilitásunk negyedik napján, 2022. október 6-án Flémalle-ben, egy speciális tantervű általános- és középiskolában jártunk. Az intézményben összesen 400 gyermek és fiatal tanul, 300-an a középiskolai, kb. 100-an pedig az általános iskolai részben.

Házigazdáink bemutatták a speciális képzés belga rendszerét, ami számunkra meglehetősen bonyolultnak tűnt. A tanulókat a sajátos nevelési igény jellemzői és a nehézségek súlyossága szerint típusokba sorolják, majd a különböző típusú nehézségekkel küzdő diákokat jól átgondolt fázisokon keresztül, 14 éves kortól kezdve összesen 7 éven át oktatják. A kimenet enyhébb érintettség esetében egy választott szakma lesz, súlyosabb nehézségek és alacsonyabb intellektus esetén pedig a felnőttkori autonómia elérését tűzik ki célul.

Mobilitásunk utolsó napján, 2022. október 7-én először egy neuropszichológiai tréningen vettünk részt Tihange-ban, melyet a területi pólusok szakemberei számára szerveztek, hogy hatékonyabban tudják segíteni az óvodák, iskolák pedagógusait. A szünetben kipróbálhattuk azokat a speciális szemüvegeket, amelyek a neurológiai problémákkal küzdő gyerekek látását modellezték.

A szakmai program befejezéseként mi is prezentáltunk a Szakszolgálat működéséről, feladatellátásáról. Házigazdáink kifejezetten érdekesnek tartották a konduktív pedagógiai ellátásunkat, az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátásunkon és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásán pedig egészen elcsodálkoztak – nagyon elismerték ezen szolgáltatások szükségességét.

Tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza a fárasztó, de rendkívül jól sikerült látogatás után.