„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

A tehetség befogadó támogatása – Vll. Tehetséggondozó Konferencia

2021. 05. 17-én rendeztük meg a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat VII. tehetségkonferenciáját A tehetség befogadó támogatása” címmel, a konzorciumi partnerek bevonásával és részvételével, az EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, projekt keretében. A járványügyi intézkedéseknek megfelelően a konferenciát online módon valósítottuk meg. A téma iránt rengetegen érdeklődtek, a résztvevők száma megközelítette a 200 főt. Erre az alkalomra a pedagógiai szakszolgálatok, az EGYMI-k, tehetség-koordinátorok, tehetségekkel foglalkozó nonprofit szervezetek részéről érkeztek résztvevők. Az esemény színvonalát emelte a témában elismert előadók prezentációja, akik a nap folyamán a tehetség kérdéskörével kapcsolatban pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai kérdéseket dolgoztak fel – Dr. Gyarmathy Éva, Dr. Kádár Annamária, Dr. Fromann Richárd, Fegyverneki Gergő, Kováriné Bujdosó Lilla, Kis-Jakab Éva, Hornyák Mariann, Lohonyai Zoltán. Az előadások során lehetőség nyílt a téma szemléltetésére, figyelemfelhívásra, a megoldási módok, tapasztalatok bemutatására, és eszközök megismertetésére. Tartalmas, színvonalas napot töltöttek együtt a téma iránt érdeklődők.