Az egyesület adatai

.

1.      Az egyesület neve: Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekekért Egyesület

2.      Az egyesület rövidített elnevezése: KIFIGYEL Egyesület

4.      Az egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Móri út 39. II. 7.

Az egyesület célja, tevékenysége

.

1. Az egyesület fő célja:

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hatékony megsegítéséhez szükséges humánerőforrás és infrastrukturális feltételek fejlesztése.

 

Részcélok:

– a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás népszerűsítése, társadalmi jelentőségének elismertetése,

– szakmai konferenciák, egyéb szakmai rendezvények szervezése,

– a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel foglalkozó szakemberek szakmai kompetenciáinak fejlesztése,

– oktatás, képzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzés szervezése és lebonyolítása

– szakmai kiadványok szerkesztése, kiadása,

– feladatbankok, tudástár létrehozása,

– pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai módszertani bázis működtetése,

– a praxis minőségének javítása érdekében pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai jellegű tudományos kutatások szervezése, lebonyolítása,

– határon túli magyar és nemzetközi szervezetekkel való együttműködések kialakítása,

– a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű, valamint a kiemelten tehetséges gyermekekkel való foglalkozás infrastrukturális feltételeinek javítása (korrekciós-, kompenzációs-, fejlesztő-, valamint gyógyászati eszközökkel való ellátottság javítása, a foglalkozások, programok anyagszükségletének biztosítása),

– társadalmi beilleszkedést segítő, szociális, egészségmegőrző, készség- és képességfejlesztő, valamint közösségi szolgáltatások biztosítása tréningek, táborok, egyéb programok szervezésével,

– szakemberek mentálhigiénés támogatása,

– szakmai elismerések, díjak alapítása és adományozása.

A célok megvalósítása során az Egyesület kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését.

.

2. Az egyesület tevékenysége:

– Kulturális, információs és kommunikációs tevékenység

– Oktatást kiegészítő tevékenység – 8560

– Kutatási tevékenység

– Szociális tevékenység

– Nemzetközi tevékenység

– Egyéb tevékenység

.

Letölthető dokumentumok:

.

1. A Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekekért EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

2. Belépési nyilatkozat