logo 001

 

 

 

 

 

 

 

Cím, levelezési cím: 7000 Sárbogárd, József A. u. 10.

Telefon: +36 (25) 462-015

E-mail: sarbogard@fejermepsz.hu

 

Bemutatkozás

Mottónk:

„A jó szeretet ismérve az, hogy a gyermek is úgy érzi: szeretik. A jó szeretet cselekszik, de nem beavatkozó, hanem melléálló módon.

A gyereket igyekszik megismerni és így alkalmazkodni hozzá. Elfogadja olyannak, amilyen, a meglevő képességeket fejleszti, alkalmazkodik az elvárásaival. Nem állítja a gyereket sem egyéniségéhez, sem korához képest teljesíthetetlen feladatok elé…

A gyermeket igyekszik megérteni. Minden helyzetben belebújik kicsit a gyerek bőrébe, mit érezhet, mit miért tesz, mi mozgatja?…

Mindezek után igyekszik segíteni őt a nehézségeken minél kevesebb szenvedéssel átjutni.”

 (dr. Fülöp Zsuzsanna)

Intézményünk két pedagógiai szakszolgálat egységesítésével jött létre. A két jogelőd intézmény a Nevelési Tanácsadó és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptemberéig négy feladatot látott el a jelenlegi Sárbogárdi Járás területén, amely feladatok száma 2013. szeptemberétől kilencre emelkedett:

-          gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

-          fejlesztő nevelés

-          szakértői bizottsági tevékenység

-          nevelési tanácsadás

-          logopédiai ellátás

-          konduktív pedagógiai ellátás

-          gyógytestnevelés

-          iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

-          kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Feladatainkat többnyire az intézmény ügyviteli telephelyén látjuk el tágas, jól felszerelt helyiségekben, ahol a szülők és gyermekek számára kulturált várakozási lehetőséget, a vizsgálatokhoz, tanácsadáshoz, terápiás ellátáshoz barátságos, bizalmi légkört biztosítunk.

A sok gyermeket érintő ellátásokat (logopédia, gyógytestnevelés, iskolaérettségi vizsgálat) többnyire a gyermekek lakóhelyén, az őket ellátó köznevelési intézményekben biztosítjuk.

Intézményünk egész évben, folyamatosan nyitva tart, a nyári szünetben is biztosítva a gyermekek terápiás ellátását, a vizsgálati lehetőséget.

Telephelyünk

Varoszobatornaszoba2

 

tornaszobafejleszto_szoba

Ellátási terület

Sárbogárd Járás

Ellátott települések: Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Nagylók, Mezőszilas, Sárbogárd, Sáregres, Sárszentágota, Sárkeresztúr, Vajta

Szakemberek


 

 no_profile_female Név:  Böröcz Lászlóné
Munkakör:   konduktor
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség: 
 konduktor, gyógytestnevelő
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
 no_profile_female Név:   Csatáriné Somogyvári Erzsébet
Munkakör:   gyógytestnevelő
Végzettség:   egyetem
Szakképzettség:
 okleveles gyógytestnevelő tanár, egészségtanár
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
 üres
 no_profile_female Név:  Farkasné Sobor Ágnes
Munkakör:  gyógypedagógus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
 no_profile_female Név:   Fekti Ildikó
Munkakör:   fejlesztőpedagógus
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség: 
 óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
 no_profile_female Név:   Geri Csilla
Munkakör:   pszichológus
Végzettség:   egyetem
Szakképzettség: 
 okleveles pszichológus
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
 no_profile_female Név:   Hargitai Enikő Éva
Beosztás:   tagintézmény-vezető, igazgató
Munkakör:   gyógypedagógus
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség: 
 oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott gyógypedagógus, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
 no_profile_female Név:   Huszárné Karnis Eszter
Munkakör:   gyógytestnevelő
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség: 
 gyógytestnevelő, tanító
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
 no_profile_female Név:   Illés Györgyi Terézia
Munkakör:   logopédus
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség: 
 gyógypedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógytestnevelő, tanító, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógia szakterületen
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
 no_profile_female Név:   Móricz Julianna
Munkakör:   gyógypedagógus
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség: 
 gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, tanító, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógia szakterületen, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
 no_profile_female Név:   Németh Anikó
Munkakör:   gyógypedagógus
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség: 
 szakvizsgázott gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tanító, rajz szakos tanár
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név:   Orsós Dóra
Munkakör:   logopédus
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség:
 gyógypedagógus logopédia szakirányon
Telefon:   (06-25) 462-015
E-mail: sarbogard@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név:  Takácsné Koncz Zsuzsanna
Munkakör:   gyógypedagógus
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség:
 gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név:   Sepsi – Fejes Tünde
Munkakör:   konduktor
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség:
 konduktor – tanító
Telefon:  (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név:   Szabó – Láposi Helga
Munkakör:   pszichológus
Végzettség:   egyetem
Szakképzettség:
 okleveles pszichológus
Telefon:   (06-25) 462-015
E-mail:  sarbogard@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név:   Szigeti Kitti
Munkakör:   adminisztrátor
Szakképzettség:   csecsemő- és gyermeknevelő – gondozó
Telefon:   (06-25) 462-015
E-mail:
 sarbogard@fejermepsz.hu

Ellátás igénybevételének lehetőségei

Intézményünk a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet alapján biztosítja a gyermekek ellátását, tanácsadást, vizsgálatot. A rendelet értelmében a pedagógiai szakszolgálat igénybevétele önkéntes, a szülő döntése alapján történik.

Az önkéntes igénybevétel alól kivételt képez az 5 éves gyermekek logopédiai szűrése, valamint az orvosi javaslat alapján a gyógytestnevelés ellátás igénybevétele.

A pedagógiai szakszolgálati ellátás igénybevétele kötelező abban az esetben is, ha – a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére – arra a nevelőtestület javaslatot tesz.

Az egyes pedagógiai szakszolgálati ellátások igénybevételének specialitásait az adott feladatnál részletezzük.

A jelentkezési lapok a honlapról letölthetők, illetve intézményünkben, az óvodákban, iskolákban, gyermekjóléti szolgálatokban igényelhetők.

Feladatok

Feladatok:

   a. gyógypedagógiai tanácsadás
   b. fejlesztő nevelés
   c. szakértői bizottsági tevékenység
   d. nevelési tanácsadás
   e. logopédiai ellátás
   f. konduktív pedagógiai ellátás
   g. gyógytestnevelés
   h. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
   i. kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

~~ gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás (továbbiakban: korai fejlesztés)

A korai fejlesztés intézményünk kiemelt feladatai közé tartozik, mivel az ellátott gyermekek olyan korai életkorban részesülhetnek terápiás ellátásban, amikor az idegrendszer érési folyamatai a külső beavatkozás által felgyorsíthatók, a sérült funkciók eredményesebben fejleszthetők, korrigálhatók, mint a későbbi életkorban.

Ellátott gyermekek életkora: 0 – 5 év

Alkalmazott eljárások, módszerek, terápiák:    

Konduktív terápia
*  Szenzoros integrációs terápia (TSMT)
*  Autizmus-specifikus tréning
*  Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
*  Beszédindítás, megkésett, akadályozott beszédfejlődés terápiája
*  Étkezés és toalett terápia
*  Tanácsadás a szülők számára a gyermek otthoni gondozásához, neveléshez
*  Pszichológiai segítségnyújtás

Ellátásba vétel módja

A gyermekek ellátása a megyei, országos illetékességű szakértői bizottságok szakértői véleménye alapján kezdhető meg.

Jelentkezés a szakértői vizsgálatra:

*  Szülői írásbeli vizsgálati kérelem a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának

  címezve.

18 hónapos korig gyermekneurológus szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény, terápiás javaslat és

  szülői írásos kérelem a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának címezve.

*  Személyes jelentkezés intézményünkben, ahol szakembereink segítenek a szülőknek a szakértői bizottsági

.   vizsgálati kérelem elkészítésében, tanácsadásban részesítik a szülőt nevelési tanácsadás keretében a szakértői

  vélemény elkészüléséig.

~~ fejlesztő nevelés

Szerkesztés alatt…

~~ szakértői bizottsági tevékenység

Szerkesztés alatt…

~~ nevelési tanácsadás

Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás feladata, hogy segítséget nyújtson a szülőknek, a gyermeket ellátó pedagógusoknak a családi és intézményes neveléshez.

Az ellátás során a szülővel problémafeltáró beszélgetést folytatunk. A gyermek- tanuló szociális érettségét, adaptív viselkedését felmérjük, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítjük a szülőt, szükség esetén szakszolgálati ellátásba vesszük a gyermeket.

Ellátott gyermekek életkora: 0 – 18 éves korig, illetve a tanulói jogviszony végéig.

Alkalmazott eljárások, módszerek, terápiák:    

*  Komplex pszichológiai és/vagy gyógypedagógiai terápia
*  Folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai vizsgálat, gondozás
*  Tanácsadás és konzultációs lehetőség gyerekek a szülők és a pedagógusok számára
*  Prevenciós tevékenységek:

    – együttműködés a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, gyermekvédelmi intézményekkel;

    – óvodai nevelésben részesülő negyedik életévüket betöltött gyermekek körében prevenciós céllal szűrést

         végezhet a szülő előzetes beleegyezésével.

Jelentkezés nevelési tanácsadásra:

*  A szülő bármikor felkeresheti intézményünket, kezdeményezheti a tanácsadást a Jelentkezési lap kitöltésével.

.
*  A gyermek oktatását, nevelését ellátó intézmény nevelési tanácsadás keretében igényelheti a nevelő, oktató

.   munka segítését célzó tanácsadást.

.
*  Gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére pszichés állapot feltárását

.   célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése.

~~ logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia (olvasási zavar), a diszortográfia (helyesírási zavar), a diszgráfia (írászavar), a diszkalkulia (matematikai készségekben fennálló zavar) kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető.

Ellátás főbb szakaszai:

* Szűrés
* Vizsgálat
* Tanácsadás
* Terápia

Ellátásba vétel módja:

Szűrés

A logopédiai szűrésen való részvétel nem önkéntes alapon történik. A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését.

* A beszédállapot felmérése kiterjed a beszédszervi állapot és működés feltérképezésére, a hangszínre,

.  beszédtempóra, beszédritmusra, beszéd folyamatosságára, artikulációra, grammatikára, beszédészlelés és

.  beszédmegértés fejlettségére.

* Emellett a szűrés célja a diszlexia veszélyeztetettség előrejelzése is.

Vizsgálat

Logopédiai vizsgálatra az alábbi módokon kerülhet sor:

* Fentebb tárgyalt szűrési eljárás eredményei alapján további logopédiai vizsgálata javasolt.

* Nevelési tanácsadás vagy a szakértői bizottsági tevékenység során tapasztalt beszéd- és/vagy nyelvi teljesítmény

miatt kiegészítő logopédiai vizsgálat.

* Szülői kérésre bármely életkorban indokolható lehet a logopédiai vizsgálat.

         – Javasoljuk korai életszakaszban, ha a beszédfejlődés nem indul meg, nem a megfelelő tempóban halad,

            megrekedt egy fejlettségi szinten.

         – Beszéd érthetőségét befolyásoló artikulációs és/vagy grammatikai tévesztések.

.          – Beszéd folyamatosságában fennálló zavarok.

.          – Hangszínben bekövetkező változások (rekedtség, fátyolosság) esetén.

.          – Beszéd prozódiájában bekövetkező változások miatt.

         – Olvasás és írás elsajátításában fellépő nehézségek.

.          – Olvasási, helyesírási hibák kapcsán.

         – Hallott és/vagy olvasott szövegértési nehézségek miatt.

Tanácsadás

* Logopédiai tanácsadásra abban az esetben kerül sor, ha a szűrések és/vagy vizsgálatok kapcsán felmerülő

.  problémák súlyossága nem indokolja a terápiába vételt. Logopédus megítélése szerint a fennálló nehézség

rendszeres szülői konzultációval kezelhető.

* A gyermek életkora szempontjából kedvezőbb a tanácsadási keret. A korai életszakaszban gyakran a szülőknek

adott megfelelő tanácsok elegendőek a probléma megszüntetésére.

* A gyermek és/vagy család életvitele indokolja a tanácsadást a terápiai ellátás helyett. Rendkívüli esetek kapcsán

.  (túlzsúfolt iskolai programok, külföldi tartózkodás) előfordulhat, hogy a terápia nem építhető be a gyermek heti

.  rendjébe.

* Az oktatási-nevelési intézményben dolgozó pedagógus kollégák logopédiai tanácsadással ellátása sokat segíthet

.  olyan problémák kezelésének eredményessége tekintetében, mint a beszédpercepciós nehézségek, auditív

hasonlóságon alapuló helyesírási tévesztések.

Terápia

* Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai

.  ellátását megszervezni.

* A fennálló probléma típusától, súlyosságától függően a terápia lehet egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat

. gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás.

* A terápia helyszíne vagy a gyermek oktatási-nevelési intézménye vagy a pedagógiai szakszolgálat intézménye.

* A terápia során a szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, mely első sorban szülői értekezletek, fogadó órák

keretében valósul meg.

Alkalmazott eljárások, terápiák, módszerek

* Megkésett, akadályozott beszéd terápiája
* Pösze terápia (artikulációs-fonológiai zavar terápiája)
* Fejlődési diszfázia terápiája
* Beszédfolyamatosságát érintő zavarok (dadogás, hadarás) terápiája
* Komplex művészeti terápia
* Orrhangzós beszéd terápiája
* Audiogén diszlália terápiája
* Diszfónia terápia
* Beszédpercepció fejlesztése
* Nyelvlökéses nyelés terápiája
* Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció, reedukáció

~~ konduktív pedagógiai ellátás

Szerkesztés alatt…

~~ gyógytestnevelés

Gyógytestnevelés

“A gyógytestnevelés az a tudományág, amely a testnevelés eszközeinek és módszereinek felhasználásával betegségek megelőzésére és gyógyítására alkalmas” (Dr. Nemessúri Mihály)

A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, fiatalkori hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, ill. megszüntetése a testnevelés eszközeivel annak érdekében, hogy majdan örömteli felnőtt életet élhessenek.

IMG_7086

Intézményünk gyógytestnevelői a foglalkozásokat az oktatási-nevelési intézményekben az adott tornatermekben / tornaszobákban látják el, heterogén csoportokban. A szakszolgálat ügyviteli telephelyén is van már szerencsére lehetőségünk, arra, hogy kiscsoportos foglalkozásokat tudunk tartani a még hatékonyabb munka érdekében. Ezeket a foglalkozásokat, a gyerekek és a gyógytestnevelőink nagyon kedvelik.

IMG_7054

Az általunk ellátott intézményekben bemutató órákat tartunk, konzultációs lehetőséget biztosítunk ezen alkalmakkor a szülőknek és pedagógus kollégáknak egyaránt. A város, valamint kérés szerint a Sárbogárdi Járás településein egészségnevelő és sport programok szervezésében, lebonyolításában aktívan részt veszünk, népszerűsítjük az egészséges életmódot. Ezen alkalmakkor is van lehetőség a gyógytestnevelés fontosságára felhívni a figyelmet, és hasznos tanácsokkal is el tudjuk látni azokat, akiknek erre szükségük van. Azokat az érdeklődőket is bevonjuk ilyenkor, akiknek nem kell  gyógytestnevelés  órákon részt venni, de érdeklődnek a  foglalkozások iránt.

IMG_7033

Pedagógiai Szakszolgálatunk feladatai:

1. az iskolaorvos, ill. szakorvos által kiszűrt, (minden év május 15-ig) mozgásszervi és belgyógyászati betegségben szenvedő gyerekek állapotának aktív testgyakorlatokkal történő javítása,

2. testi képességek fejlesztése (erő, állóképesség, gyorsaság)

3. mozgáskoordináció fejlesztése,

4. mozgásműveltség fejlesztése, kiszélesítése,

5. sportolási igény felkeltése és kielégítése, hogy felnőttként is életmódja szerves része legyen az aktív, egészséget támogató testmozgás

IMG_7076

~~ iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Szerkesztés alatt…

~~ kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Tehetséggondozás

Joseph Rudyard Kipling meglepően, érdekesen fogalmazta meg a tehetség fogalmát:

„Hat becsületes szolgám van, mindenre, amit tudok, ők tanítottak meg.

A nevük: Mit és Miért és Mikor és Hogyan és Hol és Ki.”

A tehetséggondozás kulcsfontosságú területei közé tartozik a tehetségek azonosítása, a tehetségfejlesztő programok céljainak meghatározása és támogatása, a tehetségfejlesztés iskolai és/ vagy iskolán kívüli szervezeti formáinak, különféle módjainak kiválasztása és támogatása, a szakemberek közötti együttműködés, és az együttműködés a családdal.

A tehetséggondozó-, védő rendszeren belül nagy szerep jut a Pedagógiai Szakszolgálatoknak.

Intézményünk feladata, többek között, a korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, a tehetség életkorának mindenkori figyelembe vételével. A gyermek személyiségfejlődésének támogatása, és ha a szükség úgy hozza, megsegítésre, illetve tehetségprogramban való részvételre irányítása.

Az intézmény feladatkörébe tartozik az önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyerekek számára, a szülők támogatása tanácsadás.

Nagyon fontos a sikeres tehetséggondozó munkában, a pedagógusok részére szervezett konzultáció, tehetség-tanácsadási fórum lehetősége, melyet intézményünk biztosít.

A tehetségkoordinátor vezetésével, kimeneti méréseket készítünk, konzultációs lehetőségeket szervezünk a tehetségműhelyek vezetőinek. Kapcsolatot tartunk a Nemzeti Tehetségponttal és a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal. Figyelemmel kísérjük a Nemzeti Tanügyi adatbázist, és a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásait.

Letölthető dokumentumok

Éves munkaterv

Szerkesztés alatt…