MÓR LOGO

.

.

.

.

.

.

.OM azonosító: 200172

Szervezeti egységkód: FA2403

Cím: 8060 Mór, Kossuth u. 1.

Tel./ Fax: 22/407-224

Mobil: 06 30/301-9127

mailto: mor@fejermepsz.hu

http://www.mor.hu/index.php?L=hu&P=8&M=32

Aktuális

Kötélugrás szerepe a beszéd- és tanulási képeségek fejlesztésében

Időpont: 2018. 04. 05. 10-11:30-ig

Helyszín: 8060 Mór, Perczel u. 10. Református Egyház Szolgáló Szeretet Háza

Bemutatkozás

Az intézmény vezetője:

Siteri Erika – logopédus, pszichopedagógus terapeuta, gyógypedagógiai szakértő

Az intézmény nyitva tartási ideje:

–          hétfő-csütörtök: 8.00-18.00

–          péntek: 8.00-14.00

Hewlett-PackardHewlett-Packard

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. Szolgáltatásait a tanév rendjéhez és a partneri igényekhez igazítja. Az iskolai szünidőkben ügyeletet tartunk. A nyár folyamán a szabadságolási tervet figyelembe véve ügyeleti napokkal biztosítja a folyamatos nyitva tartást, melyről értesíti a szolgáltatást igénybe vevőket.

Telephely

8060 Mór, Kossuth L. u. 1.

Hewlett-PackardHewlett-Packard

Hewlett-PackardHewlett-Packard

Ellátási terület

Intézményünk a következő településeknek nyújt szolgáltatást: Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Bárzis_Oklevél_GárdonyBázis_Oklevél_Mór

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi és Móri Tagintézménye pályázott 2017-ben az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre, és a köznevelési elnökhelyettes érdemesnek ítélte a cím elnyerésére.

A szakszolgálat intézménye ebben a szervezeti formában 2013 óta működik, mindkét tagintézmény megyei és országos szinten ismert, elismert. Jogelődként nevelési tanácsadóként, egységes pedagógiai szakszolgálatként, később a Gárdonyi Tagintézmény módszertani intézményként működött.

Hagyományainak nagy részét, az infrastruktúra teljes egészét megőrizték a szerkezeti átalakulást követően is az intézmények. Külső szakmai és ágazatközi kapcsolatrendszerük presztízsüknek köszönhetően aktív, jól működő. A Gárdonyi Tagintézmény szívesen fogadott és fogad ma is pedagógiai, módszertani gyakorlat, szervezési és adminisztrációs tevékenység iránt érdeklődőket, megosztja tapasztalatait. A munkatársak mindkét tagintézményben kiváló munkahelyi légkört – magas szervezeti kultúrával, innovatív szemlélettel – a tudományos eredmények iránt érzékeny, példamutató közösséget teremtettek. A sokoldalúságot jól példázza, hogy nincs olyan pedagógus, akinek egy diplomája van, és nem ritka a 4-5 felsőfokú végzettség, köztük olyan speciális szaktudás, mint a szenzomotoros-integrációs terapeuta, alapozó terapeuta, Sindelar-terapeuta, TSMT-terapeuta, etetés-terapeuta, SEED diagnoszta, pszichoterapeuta, családterapeuta, konduktor. Szakvizsgázott-, mesterpedagógus és mesterpedagógus szakértők irányításával történik a jó gyakorlatok átadása. A kollégák képzett trénerek, akkreditált tanfolyam tartásában gyakorlott előadók, különböző országos konferenciák rendszeresen meghívott előadói, alkalmasak a magas színvonalú tudásmegosztásra.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

♦  Óvodás korú gyermekek olvasás-és íráskészültségének fejlesztése (Gárdony)

♦  Szakszolgálati tábor (intenzív terápiás témahét) (Gárdony)

♦  Rendszeres gyógyúszás megvalósítása a gyógytestnevelési ellátás részeként (Mór)

♦  Megyei gyógyúszó verseny szervezése, lebonyolítása (Mór)

Kapcsolattartók:

Szatmáriné Mályi Nóra        
igazgató            
tel: 70/4532784      
E-mail: gardony@fejermepsz.hu 
 .
Ulicza Henriette
főigazgató helyettes
tel: 22/315-832
E-mail: uliczahenriette@fejermepsz.hu 
 .

Szakemberek

 

no_profile_female Név: Siteri Erika
Munkakör: igazgató
Végzettség:
egyetem
Szakképzettség:
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár; pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai terapeuta, okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen; pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő
Tevékenység: a szakértői bizottság vezetője, nevelési tanácsadást, állapotfelmérést végez, koordinálja a tagintézmény szakmai munkáját, kapcsolatot tart a partnerintézményekkel.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név: Belegrainé Szüts Erika
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
tanító, pszichopedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus
Tevékenység: óvodáskorú részképesség/magatartási problémával küzdő gyermekekkel foglalkozik. Iskolára felkészítő, fejlesztő, felzárkóztató, csoportos és egyéni foglalkozásokat tart. Alsó tagozatos tanulási nehézséggel küzdő, olvasás-írás-helyesírás, illetve matematika terén gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeket fejleszt. Szenzoros integrációs terápiát végez óvodásokkal, kisiskolásokkal. Igény szerint korai fejlesztést/fejlesztő nevelést végez.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név: Feketsné Siklósi Ilona
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
pszichopedagógus, okleveles pedagógiatanár, szakvizsgázott gyógypedagógus
Tevékenység: óvodáskorú részképesség/magatartási problémával küzdő gyermekekkel foglalkozik. Iskolára felkészítő, fejlesztő, felzárkóztató, csoportos és egyéni foglalkozásokat, valamint dyslexia-prevenciót és reedukációt tart az oktatás különböző intézményeiben. Autizmussal élő gyermekek szülei, pedagógusai számára gyógypedagógiai tanácsadást nyújt.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név: Oláh Tünde
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség:
főiskola
Szakképzettség:
gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak – szomatopedagógia szak, gyógytestnevelő
Tevékenység: komplex korai fejlesztés 0-4 éves korig, 0-6 éves korú megkésett mozgásfejlődésű gyermekek foglalkoztatása, általános iskolai tanulók gyógytestnevelési ellátása
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
facebook-default-no-profile-pic Név: Molnár János Róbert 
Munkakör: pszichológus
Végzettség:
egyetem
Szakképzettség:
tanácsadó szakpszichológus
Tevékenység: A gyermek lelki állapotának megismerésében, a viselkedése mögött meghúzódó lelki okok feltárásában és a terápiás munkában veszek részt. Egyéni tanácsadás, családkonzultáció/családterápia formájában segítséget nyújt a családnak a gyermek otthoni és/vagy iskolai viselkedési problémájának kezelésében. A szakmai team tagjaként, a szakértői tevékenység során a tanuló kognitív képességeit is vizsgál.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név: Kalincsákné Kardos Bernadett
Munkakör: logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom, tanító speciális képesítéssel
Tevékenység: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név: Stumpf Melinda
Munkakör: logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: óvodapedagógus, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus
Tevékenység: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név: Trenka Viktória
Munkakör: logopédus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen
Tevékenység: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név: Hahné Kurkó Gyöngyi
Munkakör: gyógytestnevelő
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség: óvodapedagógus, óvodapedagógusi gyógytestnevelő
Tevékenység Meseház óvoda, óvodásai számára tornatermi, móri általános iskolások számára uszodai gyógytestnevelés foglalkozásokat vezet.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név: Pitka Veronika
Munkakör: gyógytestnevelő
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen, gyógytestnevelő tanár; szakvizsgázott pedagógus család, gyermek- és ifjúságvédelem területen; TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) terapeuta.
Tevékenység a móri iskolások számára tornatermi és uszodai gyógytestnevelés foglalkozásokat vezet.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Vagán Krisztina
Munkakör: gyógytestnevelő tanár
Végzettség:
egyetem
Szakképzettség:
gyógytestnevelő tanár
Tevékenység: a móri iskolások számára tornatermi és uszodai gyógytestnevelés foglalkozásokat vezet.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
no_profile_female Név: Ruff Gáborné (Tündi)
Munkakör: adminisztrátor, gyógypedagógiai asszisztens
Tevékenység: adminisztrációs és asszisztensi munkát lát el
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres
facebook-default-no-profile-pic Név: Horváth András
Munkakör: ügyintéző
Tevékenység: adminisztrációs feladatokat lát el
Telefon:
(06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
üres

Óraadóink:

Mór_Óraadók

Ellátás igénybevételének lehetőségei

Az intézmény szolgáltatásait igénylők személyesen és telefonon konzultációt, vagy írásban vizsgálatot kérhetnek. Az intézmény előjegyzési időpontot ad személyesen, telefonon, illetve az írásban beérkező kérelmek esetében az előjegyzési időpontot írásban is megküldi a szolgáltatást igénylőknek.   Vizsgálatra, foglalkozásra kiskorú gyermekeket, tanulókat csak szülői felügyeleti jogot gyakorló szülővel /gondviselővel, gyámmal/, vagy általuk írásban megbízott nagykorú személy kíséretében fogadja az intézmény.

 

Feladatok

a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata a komplex kora gyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása.

b) fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.

c) szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata alapján szakértői véleményt készít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a sajátos nevelési igény – mozgásszervi-, érzékszervi (látási, hallási), értelmi, beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar – gyanújának megállapítása céljából.

d) nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával.

e) logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozásokon.

f) konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése, gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez-oktatáshoz kapcsolódóan, vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

g) gyógytestnevelés feladata a gyermek, tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

h) iskolapszichológiai, óvodapedagógiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

i) kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az intézmény feladata a korai tehetség-felismerés, tehetség-azonosítás, a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás.

Letölthető dokumentumok

Elérhetőségeink