A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye hagyományosan, minden év június 3. hetében tartja nyelvi-, mozgás-, képességfejlesztő táborát azon 5 éves gyermekek számára, akik a tanév során szakszolgálati ellátásban vettek részt.

Célunk az volt, hogy kilépve a szoros értelemben vett szakszolgálati feladatellátás keretei közül egy olyan egyhetes iskola-előkészítő tábort szervezzünk az ellátási területünkön élő gyermekek számára, melynek során integrálhatjuk a tanév során megszerzett, kialakított és fejlesztett készségeket, képességeket. Más módon strukturálhatjuk a megszerzett tudást. A megismerésnek, tapasztalatszerzésnek olyan formáit tudjuk alkalmazni, melyre a napi rutin során, a logopédia, gyógytestnevelés keretében nem adódik lehetőség. Olyan kötetlen légkörben megvalósított komplex fejlesztés történjen, melynek során a gyerekek a megszerzett tapasztalatokat, információkat, kialakított és fejlesztett készségeket új módon integrálhatják, ezáltal elősegíthetjük a sikeres iskolai beválásukat, megkönnyítjük az óvodából iskolába történő átmenetet.

A foglalkozások mindennap reggel 8 órától 12 óráig tartottak.

A tábor három helyszínen valósult meg: Gárdonyi Óvoda Székhelyintézmény, Gárdony, Agárd, Óvoda u. 25.; Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája, Gárdony, Posta u. 20.; Sukorói Óvoda, Sukoró, Óvoda utca 2/b.

Ezúton is köszönjük az intézményeknek, hogy biztosították a helyszínt a tábor idejére.

.

Székesfehérvári Tankerületi Központ

Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért

Projektazonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-0034

.

.