„Neveljünk boldog gyermeket!” – konferencia az ágazatközi hálózati munka kialakítása érdekében

2018.október 12-én immár ötödik alkalommal rendeztük meg hagyományos enyingi konferenciánkat „Beszélgessünk!” – a kommunikáció jelentősége a gyermekek fejlődése és a családok életében címmel.

Dr. Kas Bence logopédus, nyelvész, a MTA Nyelvtudományi Intézet és ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar munkatársa “Mikor fog beszélni?” – A nyelvi késés logopédiai szűrése és a fejlesztés lehetőségei című előadásában a nyelvi késés és a nyelvfejlődési zavar jelenségkörének és későbbi tipikus következményeinek áttekintése nyomán preventív korai logopédiai intervenció és az ennek esélyét megteremtő, általános nyelvfejlődési szűrés indokoltsága mellett érvelt. Ezután bemutatta a korai, hároméves kor körüli gyerekek nyelvi‐kommunikációs fejlettségének új hazai mérőeszközét, a MacArthur‐Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár 3. (KOFA3) struktúráját, az eljárás felvételének és értékelésének mikéntjét, az eljárás referenciaadatait és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.

Kerekes Valéria          mesélés kutató, az ELTE Tanító-és Óvóképző Kar oktatója „Mesével szeretni! – Az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása gyerekkorban” címmel tartott előadásában megmutatta, hogy a saját és családtörténetünk megalkotása hogyan járul hozzá az önbecsülésünk növeléséhez, és hogy a rítusok, szokások kialakítása által miként lehet a külső-belső világunkban rendet teremteni.

„Minden élethelyzetnek megvan a maga meséje” – mondja Csóka Judit klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, meseterapeuta. Lélekfrissítő mesék című előadásának legfontosabb üzenete, hogy a betegségekből van kiút, sok figyelemre, gondoskodásra és törődésre van szükség életünk szebbé és jobbá tételéhez. S nem csupán másoktól, hanem saját magunktól is. Judittól zárásként a kitartó hallgatóság lélekfrissítő mesét kapott útravalóul tarisznyájába.

A konferencia a „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” elnevezésű, EFOP-3.1.6-16-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Projektazonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-0034