1. A díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások

2. A működés rendje

3. A szölőkkel és a nevelési – oktatási intézményekkel való kapcsolattartás formája és módja

4. Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök