MÓR LOGO

.

.

.

.

.

.

.OM azonosító: 200172

Szervezeti egységkód: FA2403

Cím: 8060 Mór, Kossuth u. 1.

Tel./ Fax: 22/407-224

Mobil: 06 30/301-9127

mailto: mor@fejermepsz.hu

http://www.mor.hu/index.php?L=hu&P=8&M=32

Aktuális

Kötélugrás szerepe a beszéd- és tanulási képeségek fejlesztésében

Időpont: 2018. 04. 05. 10-11:30-ig

Helyszín: 8060 Mór, Perczel u. 10. Református Egyház Szolgáló Szeretet Háza

Bemutatkozás

Az intézmény vezetője:

Siteri Erika – logopédus, pszichopedagógus terapeuta, gyógypedagógiai szakértő

Az intézmény nyitva tartási ideje:

–          hétfő-csütörtök: 8.00-18.00

–          péntek: 8.00-14.00

Hewlett-PackardHewlett-Packard

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. Szolgáltatásait a tanév rendjéhez és a partneri igényekhez igazítja. Az iskolai szünidőkben ügyeletet tartunk. A nyár folyamán a szabadságolási tervet figyelembe véve ügyeleti napokkal biztosítja a folyamatos nyitva tartást, melyről értesíti a szolgáltatást igénybe vevőket.

Telephely

8060 Mór, Kossuth L. u. 1.

Hewlett-PackardHewlett-Packard

Hewlett-PackardHewlett-Packard

Ellátási terület

Intézményünk a következő településeknek nyújt szolgáltatást: Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Bárzis_Oklevél_GárdonyBázis_Oklevél_Mór

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi és Móri Tagintézménye pályázott 2017-ben az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre, és a köznevelési elnökhelyettes érdemesnek ítélte a cím elnyerésére.

A szakszolgálat intézménye ebben a szervezeti formában 2013 óta működik, mindkét tagintézmény megyei és országos szinten ismert, elismert. Jogelődként nevelési tanácsadóként, egységes pedagógiai szakszolgálatként, később a Gárdonyi Tagintézmény módszertani intézményként működött.

Hagyományainak nagy részét, az infrastruktúra teljes egészét megőrizték a szerkezeti átalakulást követően is az intézmények. Külső szakmai és ágazatközi kapcsolatrendszerük presztízsüknek köszönhetően aktív, jól működő. A Gárdonyi Tagintézmény szívesen fogadott és fogad ma is pedagógiai, módszertani gyakorlat, szervezési és adminisztrációs tevékenység iránt érdeklődőket, megosztja tapasztalatait. A munkatársak mindkét tagintézményben kiváló munkahelyi légkört – magas szervezeti kultúrával, innovatív szemlélettel – a tudományos eredmények iránt érzékeny, példamutató közösséget teremtettek. A sokoldalúságot jól példázza, hogy nincs olyan pedagógus, akinek egy diplomája van, és nem ritka a 4-5 felsőfokú végzettség, köztük olyan speciális szaktudás, mint a szenzomotoros-integrációs terapeuta, alapozó terapeuta, Sindelar-terapeuta, TSMT-terapeuta, etetés-terapeuta, SEED diagnoszta, pszichoterapeuta, családterapeuta, konduktor. Szakvizsgázott-, mesterpedagógus és mesterpedagógus szakértők irányításával történik a jó gyakorlatok átadása. A kollégák képzett trénerek, akkreditált tanfolyam tartásában gyakorlott előadók, különböző országos konferenciák rendszeresen meghívott előadói, alkalmasak a magas színvonalú tudásmegosztásra.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

♦  Óvodás korú gyermekek olvasás-és íráskészültségének fejlesztése (Gárdony)

♦  Szakszolgálati tábor (intenzív terápiás témahét) (Gárdony)

♦  Rendszeres gyógyúszás megvalósítása a gyógytestnevelési ellátás részeként (Mór)

♦  Megyei gyógyúszó verseny szervezése, lebonyolítása (Mór)

Kapcsolattartók:

Szatmáriné Mályi Nóra        
igazgató            
tel: 70/4532784      
E-mail: gardony@fejermepsz.hu 
 .
Ulicza Henriette
főigazgató helyettes
tel: 22/315-832
E-mail: uliczahenriette@fejermepsz.hu 
 .

Szakemberek

 

no_profile_female Név: Siteri Erika
Munkakör: igazgató
Végzettség:
egyetem
Szakképzettség:
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár; pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai terapeuta, okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen; pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő
Tevékenység: A szakértői bizottság vezetője, nevelési tanácsadást, állapotfelmérést végez, logopédiai terápiát biztosít; koordinálja a tagintézmény szakmai munkáját, kapcsolatot tart a partnerintézményekkel.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Belegrainé Szüts Erika
Munkakör: igazgatóhelyettes, gyógypedagógus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
tanító, pszichopedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus tanár
Tevékenység: Óvodáskorú és iskoláskorú részképesség/magatartási problémával küzdő gyermekek állapotfelmérését végzi járási szakértői bizottsági tevékenység keretében. Alsó-felső tagozatos tanulási nehézséggel küzdő, olvasás-írás-helyesírás, illetve matematika terén gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeket fejleszt.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Feketsné Siklósi Ilona
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
pszichopedagógus, okleveles pedagógiatanár, szakvizsgázott gyógypedagógus
Tevékenység: óvodáskorú részképesség/magatartási problémával küzdő gyermekekkel foglalkozik. Iskolára felkészítő, fejlesztő, felzárkóztató, csoportos és egyéni foglalkozásokat, valamint dyslexia-prevenciót és reedukációt tart az oktatás különböző intézményeiben. Autizmussal élő gyermekek szülei, pedagógusai számára gyógypedagógiai tanácsadást nyújt.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Oláh Tünde
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség:
főiskola
Szakképzettség:
gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak – szomatopedagógia szak, gyógytestnevelő
Tevékenység: komplex korai fejlesztés 0-4 éves korig, 0-6 éves korú megkésett mozgásfejlődésű gyermekek foglalkoztatása, általános iskolai tanulók gyógytestnevelési ellátása
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Kalincsákné Kardos Bernadett
Munkakör: logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom, tanító speciális képesítéssel
Tevékenység: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Trenka Viktória
Munkakör: logopédus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen
Tevékenység: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Hahné Kurkó Gyöngyi
Munkakör: gyógytestnevelő
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség: óvodapedagógus, óvodapedagógusi gyógytestnevelő
Tevékenység Meseház óvoda, óvodásai számára tornatermi, móri általános iskolások számára uszodai gyógytestnevelés foglalkozásokat vezet.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Pitka Veronika
Munkakör: gyógytestnevelő
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen, gyógytestnevelő tanár; szakvizsgázott pedagógus család, gyermek- és ifjúságvédelem területen; TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) terapeuta.
Tevékenység a móri iskolások számára tornatermi és uszodai gyógytestnevelés foglalkozásokat vezet.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
vasasne Név: Vagán Krisztina
Munkakör: gyógytestnevelő tanár
Végzettség:
egyetem
Szakképzettség:
gyógytestnevelő tanár
Tevékenység: a móri iskolások számára tornatermi és uszodai gyógytestnevelés foglalkozásokat vezet.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Ruff Gáborné (Tündi)
Munkakör: adminisztrátor, gyógypedagógiai asszisztens
Tevékenység: adminisztrációs és asszisztensi munkát lát el
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: dr. Madariné Molnár Tünde
Munkakör: pszichológus
Végzettség:
egyetem
Szakképzettség:
tanácsadó szakpszichológus
Tevékenység: A gyermek lelkiállapotának megismerésében, a viselkedése mögött meghúzódó lelki okok feltárásában és a terápiás munkában vesz részt. A szakmai team tagjaként a szakértői tevékenység során a tanuló kognitív képességeit is vizsgálja.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Brumbauer Nóra
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség:
főiskola
Szakképzettség:
gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak
szakos gyógypedagógus
Tevékenység: Óvodáskorú részképesség/magatartási problémával küzdő gyermekekkel foglalkozik. Iskolára felkészítő, fejlesztő, felzárkóztató, csoportos és egyéni foglalkozásokat tart. Alsó-felső tagozatos tanulási nehézséggel küzdő, olvasás-írás-helyesírás, illetve matematika terén gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeket fejleszt. Iskoláskorú gyermekek állapotfelmérését végezi járási szakértői bizottsági tevékenység keretében.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Lőrincz Péter
Munkakör: gyógytestnevelő tanár
Végzettség:
főiskola
Szakképzettség:
gyógytestnevelő tanár, óvodapedagógus
Tevékenység: Általános iskolások számára uszodai, tornatermi gyógytestnevelés foglalkozásokat vezet.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Kovács Marianna
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség:
főiskola
Szakképzettség:
óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon szakvizsgázott pedagógus
Tevékenység: “Komplex korai fejlesztést, 0-6 éves korú
megkésett mozgásfejlődésű gyermekek foglalkoztatását valamint óvodáskorú és iskoláskorú részképesség/magatartási problémával
küzdő gyermekek állapotfelmérését végzi járási szakértői bizottsági tevékenység keretében.”
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Ligetvári Csilla
Munkakör: logopédus
Végzettség:
egyetem
Szakképzettség:
logopédus, gyógypedagógus tanár – terapeuta
Tevékenység: “Bölcsődés-óvodás és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük.
Beszédészlelés és- megértés terápiáját, valamint a nyelvlökéses nyelés terápiáját látja el.”
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Pravetz Enikő
Munkakör: konduktor
Végzettség:
egyetem
Szakképzettség:
konduktor-tanító
Tevékenység: Első tanácsadást, állapotfelmérést végez, részt vesz a korai fejlesztésben, az óvodás- és iskoláskorú gyermekek, igény szerint a fiatal felnőttek konduktív pedagógiai ellátását biztosítja.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Pávitsné Vági Erika
Munkakör: logopédus
Végzettség:
főiskola
Szakképzettség:
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus
Tevékenység: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett
gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu
no_profile_female Név: Pitka Veronika
Munkakör: gyógytestnevelő tanár
Végzettség:
egyetem
Szakképzettség:
– általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen, gyógytestnevelő tanár,
– szakvizsgázott közoktatási vezető
-babaúszó oktató ; szakvizsgázott pedagógus család, gyermek- és ifjúságvédelem területen;
-TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) terapeuta.”
Tevékenység: Móri óvodások, általános, középiskolások számára uszodai és tornatermi gyógytestnevelés foglalkozásokat vezet.
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

 

Óraadóink:

Mór_Óraadók

Ellátás igénybevételének lehetőségei

Az intézmény szolgáltatásait igénylők személyesen és telefonon konzultációt, vagy írásban vizsgálatot kérhetnek. Az intézmény előjegyzési időpontot ad személyesen, telefonon, illetve az írásban beérkező kérelmek esetében az előjegyzési időpontot írásban is megküldi a szolgáltatást igénylőknek.   Vizsgálatra, foglalkozásra kiskorú gyermekeket, tanulókat csak szülői felügyeleti jogot gyakorló szülővel /gondviselővel, gyámmal/, vagy általuk írásban megbízott nagykorú személy kíséretében fogadja az intézmény.

 

Feladatok

a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata a komplex kora gyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása.

b) fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.

c) szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata alapján szakértői véleményt készít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a sajátos nevelési igény – mozgásszervi-, érzékszervi (látási, hallási), értelmi, beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar – gyanújának megállapítása céljából.

d) nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával.

e) logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozásokon.

f) konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése, gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez-oktatáshoz kapcsolódóan, vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

g) gyógytestnevelés feladata a gyermek, tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

h) iskolapszichológiai, óvodapedagógiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

i) kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az intézmény feladata a korai tehetség-felismerés, tehetség-azonosítás, a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás.

Letölthető dokumentumok

Elérhetőségeink