Szfvar_logo

Cím: 8060 Mór, Kossuth u. 1

Telefonszám: 06/22 407-224

Mobil: 06/30 301-91 27

E-mail: mor@fejermepsz.hu

Aktuális

Bemutatkozás

Az intézmény vezetője:

Siteri Erika – logopédus, pszichopedagógus terapeuta, gyógypedagógiai szakértő

Az intézmény nyitva tartási ideje:

–          hétfő-csütörtök: 8.00-18.00

–          péntek: 8.00-14.00

Hewlett-PackardHewlett-Packard

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. Szolgáltatásait a tanév rendjéhez és a partneri igényekhez igazítja. Az iskolai szünidőkben ügyeletet tartunk. A nyár folyamán a szabadságolási tervet figyelembe véve ügyeleti napokkal biztosítja a folyamatos nyitva tartást, melyről értesíti a szolgáltatást igénybe vevőket.

Telephely

8060 Mór, Kossuth L. u. 1.

Hewlett-PackardHewlett-Packard

Hewlett-PackardHewlett-Packard

Ellátási terület

Intézményünk a következő településeknek nyújt szolgáltatást: Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Bárzis_Oklevél_GárdonyBázis_Oklevél_Mór

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi és Móri Tagintézménye pályázott 2017-ben az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre, és a köznevelési elnökhelyettes érdemesnek ítélte a cím elnyerésére.

A szakszolgálat intézménye ebben a szervezeti formában 2013 óta működik, mindkét tagintézmény megyei és országos szinten ismert, elismert. Jogelődként nevelési tanácsadóként, egységes pedagógiai szakszolgálatként, később a Gárdonyi Tagintézmény módszertani intézményként működött.

Hagyományainak nagy részét, az infrastruktúra teljes egészét megőrizték a szerkezeti átalakulást követően is az intézmények. Külső szakmai és ágazatközi kapcsolatrendszerük presztízsüknek köszönhetően aktív, jól működő. A Gárdonyi Tagintézmény szívesen fogadott és fogad ma is pedagógiai, módszertani gyakorlat, szervezési és adminisztrációs tevékenység iránt érdeklődőket, megosztja tapasztalatait. A munkatársak mindkét tagintézményben kiváló munkahelyi légkört – magas szervezeti kultúrával, innovatív szemlélettel – a tudományos eredmények iránt érzékeny, példamutató közösséget teremtettek. A sokoldalúságot jól példázza, hogy nincs olyan pedagógus, akinek egy diplomája van, és nem ritka a 4-5 felsőfokú végzettség, köztük olyan speciális szaktudás, mint a szenzomotoros-integrációs terapeuta, alapozó terapeuta, Sindelar-terapeuta, TSMT-terapeuta, etetés-terapeuta, SEED diagnoszta, pszichoterapeuta, családterapeuta, konduktor. Szakvizsgázott-, mesterpedagógus és mesterpedagógus szakértők irányításával történik a jó gyakorlatok átadása. A kollégák képzett trénerek, akkreditált tanfolyam tartásában gyakorlott előadók, különböző országos konferenciák rendszeresen meghívott előadói, alkalmasak a magas színvonalú tudásmegosztásra.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

♦  Óvodás korú gyermekek olvasás-és íráskészültségének fejlesztése (Gárdony)

♦  Szakszolgálati tábor (intenzív terápiás témahét) (Gárdony)

♦  Rendszeres gyógyúszás megvalósítása a gyógytestnevelési ellátás részeként (Mór)

♦  Megyei gyógyúszó verseny szervezése, lebonyolítása (Mór)

Kapcsolattartók:

Szatmáriné Mályi Nóra        
igazgató            
tel: 70/4532784      
E-mail: gardony@fejermepsz.hu 
 .
Ulicza Henriette
főigazgató helyettes
tel: 22/315-832
E-mail: uliczahenriette@fejermepsz.hu 
 .

Munkatársaink

Név: Siteri Erika
Beosztás:  igazgató
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár; pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai terapeuta, okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen; pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Belegrainé Szüts Erika
Beosztás:  igazgatóhelyettes
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
tanító, pszichopedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus tanár
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Feketsné Siklósi Ilona
Beosztás:  gyógypedagógus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
pszichopedagógus, okleveles pedagógiatanár, szakvizsgázott gyógypedagógus
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Oláh Tünde
Beosztás:  gyógypedagógus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak – szomatopedagógia szak, gyógytestnevelő
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Kalincsákné Kardos Bernadett
Beosztás:  logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom, tanító speciális képesítéssel
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Hahné Kurkó Gyöngyi
Beosztás:  gyógytestnevelő
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
óvodapedagógus, óvodapedagógusi gyógytestnevelő
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Ruff Gáborné (Tündi)
Beosztás:  adminisztrátor, gyógypedagógiai asszisztens
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail:
mor@fejermepsz.hu

Név: Brumbauer Nóra
Beosztás:  gyógypedagógus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak
szakos gyógypedagógus
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Lőrincz Péter
Beosztás:  gyógytestnevelő tanár
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
gyógytestnevelő tanár, óvodapedagógu
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Kovács Marianna
Beosztás:  gyógypedagógus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon szakvizsgázott pedagógus
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Tuba-Ligetvári Csilla
Beosztás:  logopédus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
logopédus, gyógypedagógus tanár – terapeuta
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Pravetz Enikő
Beosztás:  konduktor
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
konduktor-tanító
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Pávitsné Vági Erika
Beosztás:  logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Monár-Pitka Veronika
Beosztás:  gyógytestnevelő tanár
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen, gyógytestnevelő tanár,
szakvizsgázott közoktatási vezető; babaúszó oktató ; szakvizsgázott pedagógus család, gyermek- és ifjúságvédelem területen;
TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) terapeuta
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Hatalyák-Engl-Csilla
Beosztás:  logopédus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Móra Katalin
Beosztás:  pszichológus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
pszichológus
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Izmindi Katalin
Beosztás:  gyógypedagógus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak szakirányon,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, középiskolai tanár
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Név: Steinherrné Gériger Ildió
Beosztás:  gyógytestnevelő
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
pedagógus gyógytestnevelés szakirányú szakképzettség
Telefon: (06-22) 407-224
E-mail: mor@fejermepsz.hu

Ellátás igénybevételének lehetőségei

Az intézmény szolgáltatásait igénylők személyesen és telefonon konzultációt, vagy írásban vizsgálatot kérhetnek. Az intézmény előjegyzési időpontot ad személyesen, telefonon, illetve az írásban beérkező kérelmek esetében az előjegyzési időpontot írásban is megküldi a szolgáltatást igénylőknek.   Vizsgálatra, foglalkozásra kiskorú gyermekeket, tanulókat csak szülői felügyeleti jogot gyakorló szülővel /gondviselővel, gyámmal/, vagy általuk írásban megbízott nagykorú személy kíséretében fogadja az intézmény.

Feladatok

a)  gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a komplex kora gyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása.

b) fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.

c) szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata alapján szakértői véleményt készít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a sajátos nevelési igény – mozgásszervi-, érzékszervi (látási, hallási), értelmi, beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar – gyanújának megállapítása céljából.

d) nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával.

e) logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozásokon.

f) konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése, gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez-oktatáshoz kapcsolódóan, vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

g) gyógytestnevelés feladata a gyermek, tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

h) iskolapszichológiai, óvodapedagógiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

i) kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az intézmény feladata a korai tehetség-felismerés, tehetség-azonosítás, a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás.

Letölthető dokumentumok

Elérhetőségeink